Detail práce

Poľnohospodárstvo a udržateľný rozvoj

Autor: Bc. Marián Rábota
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 49
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto bakalárska práca opisuje niektoré aspekty konceptu trvalo udržateľného rozvoja v sektore poľnohospodárstva. Taktiež sa práca zameriava na oblasti úzko spojené s udržateľnosťou v poľnohospodárstve -- a to na medzinárodný obchod a štátnu intervenciu. Ako príklad praktickej snahy o udržateľný rozvoj táto práca opisuje rakúske organické poľnohospodárstvo a jeho postavenie na Slovensku.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY