Detail práce

Altruismus v ekonomii

Autor: Bc. Kateřina Semianová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá dvěmi základními otázkami: motivace altruistického chování a vzájemný vztah altruismu a egoismu v mikroekonomické teorii. Motivace altruismu je interpretována s přihlédnutím k současným teoriím z oblasti sociologie, psychologie a biologie. V souladu s představenou teorií motivace je v druhé části práce řešena otázka vztahu altruismu a standardní mikroekonomické teorie. Zvláštní pozornost je věnována způsobu, jak altruismus jako významný společenský jev do této teorie začlenit. S využitím několika rozšiřujících předpokladů je altruismus následně interpretován pomocí standardních mikroekonomických nástrojů. A to nejen v případě jedince, ale i na příkladě firmy operující na otevřeném trhu. Závěr práce je věnován roli altruismu ve společnosti a zamyšlení nad jeho horší stránkou.
Ke stažení: Kateřina Semianová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY