Detail práce

Hospodářská politka Billa Clintona, hospodářská politika USA 1993-2001

Autor: Bc. Martin Pospíšil
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 81
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce hodnotí hospodářskou politiku USA během let 1993-2000, kdy byl prezidentem Bill Clinton. Práce analyzuje, do jaké míry přispěla hospodářské politika Clintonovy vlády k rekordně dlouhé hospodářské expanzi, kdy růst HDP byl neočekávaně silný, inflace a nezaměstnanost překvapivě nízká. K tomu lze toto období charakterizovat silnými hospodářskými investicemi a vysokou produktivitou. Klíčové faktory pro silný a zdravý ekonomický růst v devadesátých letech byly optimální mix rozpočtové a měnové politiky, soutěživý a stabilní finanční sektor, mnoho příležitostí pro investice. Clinton čelil obrovskému rozpočtovému dluhu a prokázal, že se ekonomika může zotavit, zatímco vláda snižuje fiskální deficit. Všechny Clintonovy rozpočtové nástroje kombinovaly progresivní redistribuci a rozpočtovou disciplínu. Na konci devadesátých let zaznamenal rozpočet třetí po sobě jdoucí rozpočtový přebytek poprvé od let 1947-49, stejně jako nejvyšší přebytek v poměru ku HDP od roku 1948.
Redukce deficitu byla velkým úspěchem, nicméně nesla s sebou jako vedlejší efekt několik chyb. Reforma sociálního systému ani zdravotnictví nebyla úspěšná. Práce prokazuje, že spolupráce rozpočtové a měnové politiky je stěžejní. Clinton byl podpořen Americkou centrální bankou (Fed) a jejím předsedou Alanem Greenspanem. Eliminace rozpočtového deficitu umožnila Fedu snížit úrokové sazby, což se stalo motorem zvýšených investic dalšího ekonomického růstu. Výjimečná je ekonomická stabilita devadesátých let. Mix Clinton-Greenspan těsného rozpočtu a lehce přístupných peněz přispěl k mimořádnému hospodářskému výkonu.
Ke stažení: Bakalářská práce Martin Pospíšil

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY