Detail práce

Oceňování úrokových derivátů a otázky kalibrace v rámci multifaktorového Libor market modelu

Autor: PhDr. Doubrava Jan
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 68
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bude brzy dodán

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance