Detail práce

Elektronické mýtné, Nový trend ve financování silniční sítě

Autor: PhDr. Targová Iva
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 81
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Globální ekonomika se dlouhodobě potýká s trendem rostoucího objemu silniční dopravy, a to jak nákladní, tak i osobní. Dle dlouhodobých predikcí se předpokládá, že tento trend bude dále pokračovat
Tak jak v Evropě narůstá silniční provoz nákladních i osobních vozů, roste zájem států z tohoto provozu získávat finanční prostředky. Výstavba a údržba silničního systému však již léta zaostává za zájmem států. Následky jsou zjevné – dopravní zácpy, nehody a zbytečné zatěžování životního prostředí. Východisko z tohoto problému kromě jiného nabízí automatické (elektronické) systémy výběru silničních poplatků – mýtného.
Tato práce popisuje možnosti zpoplatnění dopravní infrastruktury. postoj Evropské unie k tomuto fenoménu a zkušenosti z konkrétních evropských zemí. Dále prezentuje teoretický model rozhodování o zpoplatnění silniční sítě a výpočtu mýtné sazby. Tento model je aplikován na konkrétní příklady mýtných projektů v České republice a Chile. Komparaci těchto zkušeností pak obsahuje závěrečná kapitola.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance