Detail práce

Přímé investice podniků do zahraničí. Komparativní studie vývoje v České republice a na Slovensku

Autor: PhDr. Jánošíková Katarína
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 97
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou přímých investic českých a slovenských podniků v zahraničí. Cílem práce je analyzovat, které faktory přispěly k pozdějšímu vzestupu přímých investic slovenských firem do zahraničí v porovnání s českými podniky. Práce ukazuje, že slovenské podniky byly znevýhodněny v porovnání s českými, protože české vlády vytvořily lepší podmínky pro místní podniky usilující se o investice v zahraničí.
Dalším faktorem, který přispěl k opožděnému odlivu přímých zahraničních investic ze Slovenska hned z několika důvodů, byl opožděný příliv přímých zahraničních investic. Případová studie poukazuje na to, že podobnost národních kultur může být důležitým faktorem při úvahách o internalizaci podniků a že blízkost národních kultur nevede nutně k blízkosti podnikových kultur.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance