Detail práce

Vliv konkurence na rovnovážný reálný kurz – panelová analýza dat exportérů

Autor: PhDr. Raková Marie
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: RNDr. Alexis Derviz CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato rigorózní práce analyzuje reálný rovnovážný kurz. Skládá se ze dvou částí. První část představuje základní teorie rovnovážného měnového kurzu a jejich empirické výsledky. Tato část se také zaměřuje na současné empirické přístupy, jimiž se testuje, zda-li měnový kurz je v rovnováze. V druhé části je analyzován vliv struktury trhu neboli stupeň konkurence na reálný rovnovážný kurz. Práce odpovídá na následující otázky: Jaké jsou příčiny vychýlení reálného měnového kurzu? Závisí toto vychýlení na struktuře trhu? A mohl by být považován za určité míry konkurence jakýkoli pohyb nominálního směnného kurzu vždy jako rovnovážný

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance