Detail práce

Mezinárodní daňové přiznání

Autor: PhDr. Svodoba Ondřej
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant: Ing. Monika Hollmannová
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 108
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá mezinárodním daňovým plánováním, což je velmi komplexní obor, který v sobě zahrnuje nejen daňovou problematiku, ale také problematiku obsahující společenstevní právo a další právní normy upravující podnikání. K tomu, aby byly instrumenty tohoto oboru co nejlépe aplikovány v praxi, je kromě dokonalé znalosti výše zmíněných právních norem a nalézání nejvhodnějších možností, které partikulární právní systémy nabízejí, nutné přistupovat k jednotlivým problémům maximálně možným kreativním způsobem. Je to právě tento faktor, který z mezinárodního daňového plánování, činí v podstatě neuchopitelnou vědní disciplínu, jejíž možnosti nebude nikdy možné popsat do úplných detailů. Ale současně právě tento faktor vytváří z mezinárodního daňového plánování tak zajímavý obor.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance