Detail práce

Důchodový systém České republiky a jeho srovníní se Slovenskem

Autor: Bc. Šárka Argayová
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant: PhDr. Petr Hedbávný
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 97
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Český a slovenský důchodový systém vychází ze stejného základu, který tyto země zdědily po rozdělení federace v roce 1993. Zatímco však na Slovensku proběhla klíčová reforma systému, Česko se k ní teprve chystá. Ve své práci se věnuji podrobnému popisu fungování a vývoje těchto dvou systémů od rozdělení do současnosti, přitom se zaměřuji především na povinnou část těchto systémů. Počátek práce je teoretickým úvodem přibližujícím druhy důchodových systémů a jejich charakteristiky. Ve třetí kapitole podrobně popisuji český důchodový systém od roku 1989 do současnosti a upozorňuji na jeho nedostatky. Následující kapitola se zabývá možnostmi reformy systému v ČR jak z pohledu odborníků, tak i politických stran. Pátá kapitola podrobně popisuje slovenský důchodový systém a jeho nedávnou reformu. V závěrečné kapitole, která je vrcholem celé práce, porovnávám vývoj v obou systémech od roku 1993 do současnosti, z hlediska legislativních změn i demografického a makroekonomického vývoje a upozorňuji na jejich vliv na bilanci důchodového systému.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY