Detail práce

Rozdělení financí ve zdravotnickém systému ČR a jeho současný deficit

Autor: Bc. Jana Klokočníková
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant: Ing. Monika Hollmannová
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 44
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Zdravotnictví patří v posledních letech v České republice mezi velmi důležitá témata diskusí. Tato práce si klade za cíl zařadit české zdravotnictví do mezinárodního rámce a odhalit některé možné příčiny deficitu, s nímž se během posledních šestnácti let náš zdravotnický systém potýká. Práce stručně popisuje historický vývoj zdravotnictví v minulém století a nastiňuje jeho stav v současnosti. České zdravotnictví a jeho financování je porovnáváno se systémem zdravotní péče v Rakousku. Tyto systémy se v mnohém liší, přesto však jejich srovnání poskytuje určité zasazení české problematiky do širšího rámce. Největší část se zabývá vyhodnocováním nejčastěji se objevujících názorů mezi českou laickou a odbornou veřejností na příčiny finančního deficitu systému. Citace jsou komentovány na základě odborných materiálů a studií. V závěru práce jsou posuzována řešení těchto problémů v navrhované reformě zdravotnictví.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY