Detail práce

Meziodvětvové mzdové diferenciály v ČR

Autor: PhDr. Kateřina Pavloková (roz. Jelínková)
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant: Ing. Jaromír Hurník Ph.D.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 97
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce pojednává o meziodvětvových mzdových rozdílech v České republice. Otázka, proč jsou zaměstnanci se shodnou úrovní lidského kapitálu ohodnocováni napříč odvětvími odlišnou mzdou, patří mezi často diskutovaná témata ekonomie trhu práce. Obsahuje totiž základní spor o pojetí tohoto trhu, a to má-li být považován za kompetitivní, či nikoli. Na datech Informačního systému o průměrném výdělku je testováno neoklasické (kompetitivní) vysvětlení meziodvětvových mzdových diferenciálů, platnost teorie statisticky nezachytitelných vlastností zaměstnanců je na základě testu zpochybněna. Zařazení meziodvětvových mzdových diferenciálů v České republice do mezinárodního kontextu a analýza odvětví s neobvyklou výší mzdového diferenciálu umožňuje navrhnout alternativní vysvětlení mzdových rozdílů v České republice. Vzhledem k vysoké ziskovosti odvětví s nadprůměrným mzdovým diferenciálem se jako vhodný popis české reality jeví sociologická teorie George Akerlofa a teorie rozdělení renty.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance