Detail práce

Měření kreditního rizika portfolia pro rizikové faktory s těžkými chvosty

Autor: PhDr. Petr Jablonský
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Konzultant: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 84
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Měření a řízení kreditního rizika představuje jeden z nejdůležitějších procesů v rámci řízení bankovních rizik. Klasické modely kreditního rizika předpokládají vícerozměrnou normalitu pro rozdělení rizikových faktorů. Takto definované modely nabízejí analytickou jednoduchost a výpočetní efektivitu, avšak odhlížejí od extrémních sdružených událostí, neboť pravděpodobnost nastání takových jevů se zdá býti příliš malou. V poslední době několik studií zpochybňuje vícerozměrnou normalitu a říká, že takovýto předpoklad vážně podhodnocuje výsledný odhad kreditního rizika portfolia.
Rigorózní práce se zabývá modely kreditního rizika za předpokladu rizikových faktorů s těžkými chvosty. Nejdříve popisujeme nezbytné matematické metody kopula funkcí, které představují alternativní přístup modelování vícerozměrných závislostních struktur. Poté představujeme vlastní model kreditního rizika portfolia obligací s rizikovými faktory s těžkými chvosty. Závěrem popisujeme několik simulací provedených na obligačních portfoliích o různé rizikovosti a porovnáváme do jaké míry se výsledky z obou zmíněných modelů liší.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance