Detail práce

Dopad přijetí Eura na České investory

Autor: PhDr. Tomáš Honěk
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 87
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Rigorózní práce zkoumá dopad zavedení Eura v České Republice na domácí portfoliové investory. Autor nejdříve poskytuje přehled existující literatury, která se zabývá zavedením jednotné měny v současných zemích Euro-zóny. Zavedení Eura bude znamenat eliminaci měnového páru jako finančního aktiva. Tento afekt však s největší pravděpodobností bude převážen rozšířením množiny investičních příležitostí, které jednotná měna přinese. U jednotlivých portfolií je totiž velmi patrné převážení směrem k domácím aktivům. Zavedení Eura však přineslo značné snížení tohoto fenoménu v rámci zemí Euro-zóny. Eliminace měnového rizika tedy umožní českým investorům lépe rozprostřít svá aktiva v rámci Evropy a efektivněji tedy diverzifikovat své portfolio.
Následně autor odhaduje International Asset Pricing Model, aby zjistil, zdali je Eurové měnové riziko oceněné z pohledu českého investora. Pomocí metody Quasi-Maximum Likelihood autor odhaduje mnohorozměrný GARCH-in-Mean model, který umožňuje zároveň odhadnout oceňovací rovnice a podmíněnou variančně-kovarianční matici. Autor zjišťuje, že Eurové riziko je zahrnuté v ceně aktiv a přináší negativní prémii za riziko. Čeští investoři jsou tedy ochotni obětovat část výnosu, aby mohli držet zahraniční aktiva. Přechod na Euro umožní českým investorům "levněji" diversifikovat své portfolio směrem k Evropským aktivům.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance