Detail práce

Investování na environmentálních trzích

Autor: PhDr. Zuzana Tothová
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 112
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt:
Environmentální trhy jsou tématem, které je opomíjeno akademickým sektorem nejen v České republice, ale i v zahraničí. Téma představuje novou oblast pro vědecké zkoumání, což má za následek obecné nedostatky v terminologii. Pro účely této práce jsme si environmentální trhy definovali jako sektor společností obchodovaných na veřejných trzích, které dodávají ekologicky „čistší“ a efektivnější produkty a služby v sektoru energetiky, vodohospodářství a zpracování odpadů. Každý z těchto segmentů je zvlášť zkoumán, s důrazem na jeho business model a faktory, které ovlivňují jeho úspěšnost.
Zkoumali jsme investiční nástroje, které investorům umožňují využít růstového potenciálu tohoto sektoru, přičemž jsme se zaměřili zejména na evropské environmentální podílové fondy. Zajímali jsme se o jejich profil výnosu a rizika a empiricky jsme testovali, zda tyto fondy překonaly během posledních pěti let výkonnost akciových trhů. Nakonec jsme analyzovali potenciální rizika spojená s investováním na environmentálních trzích.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance