Detail práce

Momenty filozofie věd v komparaci škol ekonomického myšlení

Autor: PhDr. Lukáš Kovanda
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 161
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Stěžejním cílem této práce je popsat složité vztahy mezi ekonomií a filozofií vědy. Snažíme se nastínit zásadní tendence v této oblasti, jež se projevily v průběhu dvacátého století, např. modernismus/postmodernismus a pozitivismus/postpozitivismus atp., a poté představujeme čtyři potenciální možnosti budoucí tváře ekonomie. V souvislosti s tím je práce rozdělena do dvou plánů, které se navzájem prostupují. V plánu prvém srovnáváme, řečeno s Larry Laudanem, dvě výzkumné tradice v ekonomii, školu myšlení neoklasickou a postkeynesovskou, a v tomto kontextu dospíváme k závěru, že určité ovlivnění ekonomie filozofií vědy je patrné. Argumentujeme proto dále, že každý ekonom, který hájí jakoukoliv teorii či model, by měl být alespoň v jisté míře seznámen se světonázorem, jejž lze konec konců vždy odhalit v pozadí kterékoliv výzkumné tradice. Jak už jsme uvedli, druhý plán práce sestává z představení „čtyř scénářů budoucího vývoje ekonomie“. Jednotliví reprezentanti každého ze scénářů, respektovaní ekonomové a jiní vědci Sheila C. Dowová, Arjo Klamer, David Colander, D. Wade Hands, Bruce J. Caldwell a Fritjof Capra, jsou vybráni víceméně arbitrárně, avšak odůvodnitelně. Závěrem uvádíme, že moderní evoluční ekonomie komplexity může být jednou z nejvíce pravděpodobných tváří ekonomie budoucnosti. V Dodatku k této práci posléze tuto specifickou výzkumnou tradici detailněji rozebíráme, i s jejími ontologickými, metodologickými, a rovněž teoretickými a aplikovanými přístupy.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance