Detail práce

Výpočet komparátoru veřejného sektoru jako součást jako součást metodiky vyhodnocení vhodnosti aplikace přístupu Public partnership v projektech veřejné infrastruktury

Autor: PhDr. Marie Rysová (roz. Kubešová)
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 100
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Komparátor veřejného sektoru (PSC - Public Sector Comparator) je součástí metodiky vyhodnocení vhodnosti aplikace spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP - Public Private Partnership) v projektech veřejné infrastruktury. Využití komparátoru představuje způsob pro prokázání hodnoty za peníze a očekávaných úspor projektu (Value for Money).

PSC představuje hypotetické čisté současné náklady životního cyklu požadovaného projektu upravené o rizika v případě, že by projekt byl financován, vlastněn a implementován veřejným sektorem. PSC je vyjádřen jako očekávané cash flow projektu s aplikací specifické diskontní sazby pro požadovanou délku kontraktu. Sestavení komparátoru veřejného sektoru je doporučeno provést k prověření varianty zajištění projektu soukromým sektorem, zda soukromé nabídky nabízí lepší hodnotu za peníze ve srovnání s provedením projektu veřejnou zakázkou.

Tato práce představuje komponenty PSC a diskutuje aspekty komparátoru veřejného sektoru, a dále je zde provedena podrobná kalkulace komparátoru veřejného sektoru pro ilustrativní příklad hypotetického projektu „Administrativní budova úřadu“.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance