Detail práce

Vývoj fuzí a akvizice v České republice

Autor: PhDr. Zuzana Drlíková
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 112
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Fúze a akvizice, stejně tak jako další kapitálové transakce, jsou velice významné jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska mocenského v rámci globalizace světové ekonomiky. Díky pádu určitých regulatorních a geografických bariér, růstu světové ekonomiky, globálnímu bankovnímu trhu a značnému objemu volného soukromého kapitálu došlo k nárůstu počtu a objemu M&A transakcí na celém světě.
Aktivita v oblasti fúzí a akvizic v posledních několika letech významně vzrostla také v České republice a především v souvislosti s nástupem počtu a objemu transakcí private equity fondů kopíruje trendy západní Evropy i USA.
Cílem této práce je analyzovat vývoj fúzí a akvizic u nás, nastínit hlavní faktory, které ovlivňují aktivitu v této oblasti a porovnat ji s dalšími státy Evropy. V práci jsou popsány hlavní trendy ve vývoji fúzí a akvizic u nás od roku 1990. Jednotlivé části detailně analyzují průběh a výsledky kupónové privatizace, další privatizační metody a vývoj aktivity fúzí a akvizic po roce 1998. Zvláštní pozornost je věnována také private equity fondům, jejich výraznému vstupu do M&A od roku 2000 a analýze hlavních souvislostí a faktorů, které podporují aktivitu private equity fondů v České republice a ve světě.

Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance