Detail práce

Generování distribuce velikostí firem pomocí agent-based modelů

Autor: Bc. Petr Marko
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Švarc
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 52
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje ekonomickým aplikacím agent-based (agentních) modelů na příkladu algoritmického generování velikostí firem. Po krátkém přiblížení metodologie je představen již existující model Roberta Axtella, který je následně základem pro dva nově navrhnuté přístupy uvažující monitoring snah zaměstnanců firem. Nový model je kompletně implementován v jazyce JAVA. V závěru práce jsou výsledná data testována na přítomnost power law distribuce, která byla odpozorována v mnoha empirických studiích velikostí firem reálného světa.
Ke stažení: Bakaláářská práce Petr Marko

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY