Detail práce

The Nature and the Importance of Foreign Shocks in Slovak Economy

Autor: Bc. Marek Rusnák
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 56
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá dopadmi a dôležitosťou domácich a zahraničných šokov pre slovenskú ekonomiku. Odhadneme model vektorových autoregresií, kde pri identifikácii využívame takzvanú block exogeneity restriction. Analyzujeme veľkosť a perzistentnosť dopadov šokov na slovenskú ekonomiku. Budeme sa zaoberať domácimi a zahraničnými šokmi v monetárnej politike. Ďalej posúdime relatívnu dôležitosť zahraničných šokov pre slovenskú ekonomiku. Výsledky ukazujú, že dopady šokov v slovenskej monetárnej politike sú v súlade s ekonomickou teóriou. Okrem toho naznačujú, že zahraničné šoky hrajú dôležitú úlohu pri vysvetlení fluktuácii slovenských makroekonomických veličín, to platí obzvlášť pre cenovú hladinu.
Ke stažení: Bakaláářská práce Marek Rusnák

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY