Detail zprávy

Velká obhajoba disertační práce Barbory Štěpánkové

21.04.2021

 

Ve středu 5. 5. 2021 se od 17:10 hodin uskuteční velká obhajoba disertační práce. Barbora Štěpánková bude obhajovat svou práci "Three Essays on Bank-Sourced Credit Risk Estimates". Více informací zde.

Obhajoba proběhne distančně. Všichni jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IzNGViYTUtZTMyZC00ZTZhLWJjNDEtN2Q1NzZjMDE2ZDVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

Autor - Mgr. Dominika Špolcová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance