Detail zprávy

Scapegoating: experiment našich kolegů zkoumá diskriminaci etnických minorit

20.10.2021

Server VoxEU zveřejnil článek "Scapegoating of ethnic minorities: Experimental evidence", který shrnuje CEPR Discussion Paper 16453 na téma diskriminace etnických minorit a jejích spouštěčů, jehož spoluatory jsou naši kolegové a členové CEPR Michal Bauer a Julie Chytilová. 

Scapegoating je společenský jev, kdy se příslušníci většinové skupiny za svá příkoří mstí nevinným obětem, obvykle příslušníkům zranitelných menšin. Článek popisuje experiment, který se uskutečnil mezi květnem a zářím 2017 na východním Slovensku, kde početná romská menšina pravidelně trpí diskriminací. Naši kolegové měřili, jak přesně nespravedlnost, která postihuje příslušníka vlastní skupiny, formuje potrestání nesouvisející osoby (neboli obětního beránka). Zúčastnilo se 337 mladých slovenských studentů a studentek z posledních dvou ročníků střední školy a z místní univerzity, spolu s 484 mladými příslušníky romské menšiny ze stejných regionů. Experiment potvrdil, že příslušníci většinové skupiny systematicky přenášejí trest na nevinné členy etnické menšiny.

O tomto výzkumu Michal Bauer hovořil také jako jeden z hlavních řečníků na nejvýznamnější konferenci experimentálních ekonomů ESA Global Online Around-the-Clock Meeting 2021, v rámci přehledové přednášky "Triggers of Inter-group Hostility", videozáznam této přednášky můžete zhlédnout zde.

 

Autor - Barbora Holková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance