Detail zprávy

28. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška

22.05.2023

Děkan Fakulty Sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje 28. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška: Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. 

Do soutěže se mohou studenti hlásit se svými závěrečnými pracemi na daná témata ve třech kategoriích: bakalářské práce, magisterské práce a rigorózní práce, dizertační práce. 

Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících tematických okruhů:

Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících tematických okruhů:
• ekologie člověka;
• udržitelný rozvoj;
• ekonomika přírodních zdrojů;
• sociální etika a ekonomický systém;
• etika a fungování politického systému;
• sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;
• společenské systémy a diskont budoucnosti;
• mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální vládnutí;
• masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
• edukační systémy s těmito cíli.

Termín odevzdání soutěžních prací: pátek 28. 7. 2023 do 12:00 hodin. (Studenti se do soutěže hlásí sami.)

Podrobné informace o soutěži a přihláška.

 

 

Autor - Barbora Holková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY