Oceněné práce

Vyberte rok:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Rok: 1999

Ekonometrické modely platební bilance (Diplomová, Finance a bankovnictví)
Mgr. Vladimír Čermák
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Podniková portfolia bank, investičních společností a investičních fondů (Diplomová, Finance a bankovnictví)
Mgr. Luboš Berka
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Závislost restrukturalizace na privatizaci (model) (Bakalářská)
Bc. Ondřej Vychodil
Cena Josefa Hlávky

Životní pojištění (Diplomová, Finance a bankovnictví)
Mgr. Tomáš Barči
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY