Oceněné práce

Vyberte rok:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Rok: 2002

Diskriminační analýza v managementu úvěrování (Diplomová, Finance a bankovnictví)
Mgr. Markéta Šlaisová
Mimořádná cena rektora UK Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Ekonomické cykly: modely HDP a tržních indexů (Diplomová, Finanční a kapitálové trhy)
Mgr. Jana Honnerová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Ekonomie transakčních nákladů: základy a teoretické rozšíření (Diplomová, Hospodářská politika)
Mgr. Sylvester van Koten
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Kapitálová přiměřenost obchodníků s cennými papíry (Diplomová, Finanční a kapitálové trhy)
Mgr. Markéta Hlůžková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Konvergence produktivity ČR a EU (Diplomová, Ekonomická teorie)
Mgr. Ladislav Wintr
Cena Karla Engliše udělovaná rektorem za nejlepší diplomovou práci Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Měření a řízení úrokového rizika (Diplomová, Finance a bankovnictví)
Mgr. Magdalena Středová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Mikroanalýza reformy českého důchodového systému (Bakalářská)
Bc. Michal Ježek
Cena mladého ekonoma České společnosti ekonomické

Řízení úvěrového rizika v českých bankách (Diplomová, Finance a bankovnictví)
Mgr. Petr Teplý
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Rovnovážný reálný směnný kurs: případ České republiky (Diplomová, Ekonomická teorie)
Mgr. Pavel Vacek
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Struktura, výkonnost a efektivnost českého bankovního sektoru (Diplomová, Finance a bankovnictví)
Mgr. Pokutová Soňa
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Struktury ovládání bank: teorie a empirie (Diplomová, Ekonomická teorie)
Mgr. Zdeněk Kudrna
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Vklady v českém bankovním sektoru: bankovní vklady a jejich vývoj v české ekonomice 90.let (Diplomová, Finance a bankovnictví)
Mgr. Ilona Katzová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Vliv strukturálních fondů na regionální nerovnosti v EU (Diplomová, Evropská integrace)
Mgr. Denisa Kapošváryová
Cena Josefa Vavrouška Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

Založení Bretton-woodských institucí a počátek jejich činnosti z pohledu ČSR(1944-1954) (Diplomová, Hospodářská politika)
Mgr. Radka Rutarová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY