Oceněné práce

Vyberte rok:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Rok: 2007

Dělba moci v rozpočtovém procesu (Bakalářská)
Bc. Jakub Matějů
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Dopad přijetí Eura na České investory (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Tomáš Honěk
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Ekonomická integrace v severní Americe: Teorie a realita pravidel určování původu zboží (Diplomová, EEI a HP)
Mgr. Anna Dotřelová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Evropská kohezní politika - je úspěšná ve smyslu vyrovnávání důchodových nerovností mezi regiony EU? (Diplomová, EEI a HP)
Mgr. Lucie Svrčková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Evropské sociální modely a jejich vliv na efektivnost (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Eva Karamanová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Intertemporal Redistribution (Bakalářská)
Bc. Boril Šopov
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Investování na environmentálních trzích (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Zuzana Tothová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Korupce a rent-seeking v tranzitivních ekonomikách na příkladu české transformace (Bakalářská)
Bc. Tereza Bůžková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Korupce v tranzitivních ekonomikách (Bakalářská)
Bc. Radek Bulva
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Měření kreditního rizika portfolia pro rizikové faktory s těžkými chvosty (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Petr Jablonský
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Měření příjmové nerovnosti: Trendy a příčiny v nevyspělých zemích (Bakalářská)
Bc. Lubomír Cingl
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Mergers and Acquisitions: Do They Create Value? (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Viktor Hanzlík
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Meziodvětvové mzdové diferenciály v České republice (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Kateřina Jelínková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Mikroekonomická analýza mezinárodního terorismu (Bakalářská)
Bc. Martina Pěkná
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Možnost aplikace Mertonova úvěrového modelu v ČR (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Martin Peška
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Nabídka pobídek pro zahraniční investory (Bakalářská)
Bc. Tomáš Havránek
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Obecné povinnosti členů představenstva akciové společnosti (v česko-německo-americkém porovnání) (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Jan Petrov
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Oceňování úrokových derivátů a otázky kalibrace v rámci multifaktorového Libor market modelu (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Jan Doubrava
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Porovnání účtování derivátů a zajištění podle IFRS a US GAAp standartů (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Zuzana Znamenáčková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Přímé investice podniků do zahraničí. Komparativní studie vývoje v České republice a na Slovensku. (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Katarína Jánošíková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Regulácia bankového kapitálu a správanie sa bánk: zhodnotenie amerických bánk z regiónu EU-15 v období rokov 2000-2005 (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Milan Matejašák
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Remittances: the service provider perspective (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Jan Zika
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Rozbor přímých zahraničních investic v české ekonomice. Modelový test jejich determinant (Bakalářská)
Bc. Jiří Brejcha
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

The Effects of Exchange Rate Volatility on Czech Real Export: Theory and Empirical Investigation (Bakalářská)
Bc. Peter Jurečka, M.A.
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Úrokové deriváty v nabídce českých bank ( typy, použití a některé metody ohodnocení ) (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Ladislav Nevrkla
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Výpočet kapitálovej požiadavky zaistených úverov podĺa bazilejských pravidiel (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Lucia Kališová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Výpočet komparátoru veřejného sektoru jako součást metodiky vyhodnocení vhodnosti aplikace Public Private Partnership do projektů veřejné infrastruktury. (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Marie Kubešová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Vývoj corporate governance na Slovensku. (Bakalářská)
Bc. Ingrida Malatinská
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Vývoj fůzí a akvizic v České republice (Diplomová, Finance, finanční trhy a bankovnictví)
Mgr. Zuzana Drlíková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY