Bakalářské práce

Vyberte rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1999 1995 1994 0

Rok: 2011

A growth maximizing contrarian trading strategy
Bc Marek Janča
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Alfred Müller-Armack a sociálne trhové hospodárstvo
Bc. Tomáš Olešňaník

Analysis on Market for Remittances in the Czech Republic. Case study: Migrants’ money transfer from the CR to Mongolia.
Bc. Tuvshinbat Dorj

Analýza příčin imigrace do ČR
Bc. Daniela Toušková

Analýza trhu zemního plynu v době deregulace - srovnání vybraných evropských zemí
Bc. Barbora Mirková

Bankovní regulace: hodnocení a simulace regulatorních opatření
Bc. Tomáš Klinger
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Baumolova nákladová choroba v českých regionálních divadlech s operním provozem
Bc. Jiří Poláček

Behaviour of Stocks on the Prague Stock Exchange During the Financial Crisis: Evidence from Empirical Research
Bc. Oldřich Koza
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Comparative analysis of factors influencing children´s smoking
Bc. Tomáš Tesař

Comparison of Economic Transformation in China and Vietnam
Bc. Cuong Nguyen Tien

Determinants of FDI in Sub-Saharan Africa
Bc. Petr Choutka

Determinants of housing prices in Central and Eastern Europe
Bc. Jan Jelínek

Don't Pay Taxes, Save Your Money!
Bc. Michal Bradáč

Dopad ekonomickej krízy na dva vybrané štáty strednej Európy: Slovensko a Poľsko
Bc. Michaela Dovicová

Dopady evropské legislativy REACH na firmy českého chemického průmyslu
Bc. Kateřina Kortová

Důležitost růstu důchodu pro subjektivně pociťované štěstí
Bc. Jan Sedlář

Důsledky nových způsobů měření blahobytu pro doporučení hospodářské politiky
Bc. Kristýna Hrnčířová

Efficiency of Regulation on Spanish Housing Market
Bc. Hana Hejlová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Ekonomická sladěnost ČR s eurozónou ve světě finanční krize
Bc. Jan Hájek

Ekonomické dopady podpory výroby energie z fotovoltaických článků v České republice
Bc. Štěpán Krška
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Ekonomické vztahy mezi ČR a Čínou
Bc. Tomáš Vakrman
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Ekonomie post-suverenního státu
Bc. Petra Konečná

Eurozóna a fiskální transfery: ztráta času či nutnost?
Bc. Tomáš Paul

Evaluation of macroeconomic forecasting accuracy
Bc. Zdeněk Polák

Evropské sociální modely
Bc. Veronika Wolfová

Experimentální ověřování předpovědí teorie her: Ultimatum game
Bc. Ludmila Matysková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci

Faktory ovlivňující vznik a vývoj daňových rájů
Bc. Tomáš Ulrich

Flexibilita pracovního trhu, její měření a vliv na nezaměstnanost
Bc. Barbora Majerová

Flexicurita na českém trhu práce: Aplikace v evropském kontextu
Bc. Jindřich Matoušek

Gender Differences in Education: Structure and Comparison of Countries
Bc. Pavla Břízová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Global Games and its Applications in Economics: Creditor Coordination Puzzle
Bc. Tomáš Doležal

Hodnocení naplnění hypotézy endogenity OCA kritérií v některých zemích EMU
Bc. Kryštof Černý

Hodnocení významnosti firmy na trhu
Bc. Martin Krejčí

Hodnotí opravdu hodnocení dopadů regulace dopady regulace? Případ ČR
Bc. Karel Jára

Human Resource Management in For-profit and Non-profit corporations
Bc. Margarita Glebova

Impact of Educational Reforms in (former) Czechoslovakia
Bc. Jáchym Hercher

Impacts of the Czech natural gas market liberalisation
Bc. Pavel Karas

International Stock Market Co movements and the Global Financial Crisis
Bc. Petr Poldauf
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Isoperimetrická úloha v ekonomii
Bc. Mikoláš Volek

Je dnes dráţ neţ před rokem 1989? Pokud ne, proč si to část lidí myslí?
Bc. Josef Boček

Komercializace mikrofinančních institucí
Bc. David Švenka

Korupce a lobbing v současném Rusku: primární příčiny a návrhy základních opatření protiboje.
Bc. Elena Gubareva

Meta-analýza v ekonomii a její aplikace na měření efektu eura na obchod
Bc. Petr Polák
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Mikrostruktura akciových trhů zemí Višegrádského regionu
Bc. Filip Fraňo

Modelování finančních trhů za použití agent-based modelů
Bc. Martina Klejchová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Modely typu Regime-switching a jejich aplikace na finančních trzích
Bc. Tereza Fišerová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Nerovnost příjmů a přerozdělování v postkomunistických členských zemích EU
Bc. Simona Tóthová

Nová regulace finančních trhů EU
Bc. Josef Málek

Penzijní reformy v Latinské Americe: komparativní studie reforem v Peru a Bolívii
Bc. Petra Kučová

Přístup České republiky k rozvojovým zemím (rozbor na základě CDI indexu)
Bc. Zuzana Řehořová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Problémy regulace energetického sektoru jakožto přirozeného monopolu.
Bc. Tereza Nováčková

Proč je fiskální politika často pro-cyklická?
Bc. Jan Málek
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Rating the Sovereigns: Does It Work?
Bc. Alžběta Mošnová

Reformy penzijních systémů v zakládajících státech EU
Bc. Lukáš Platil
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Rozpočet EU a vliv na českou rozpočet rozpočtovou politiku
Bc. Zuzana Lukešová

Rozvojová pomoc a prístup Slovenskej Republiky k rozvojovým krajinám
Bc. Veronika Dovhunová

Skutečná vs. vnímaná inflace. Vnímaná inflace ve spojitosti se zavedením eura.
Bc. Kateřina Klubíčková

Slovenské zdravotníctvo a jeho technická efektívnosť
Bc. Martin Hnath
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Sociální stát v době krize - srovnání Norska, Švédska a Islandu
Bc. Zuzana Miesslerová

Současná relevance díla Paula M. Sweezeho
Bc. Tomáš Král

Spravedlivé mzdy: srovnání pohledů tradiční ekonomické teorie a katolické sociální nauky
Bc. Tomáš Bořil

Strategic Role of Credit Rating Agencies on Financial Markets
Bc. Tomáš Matyska
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Stress testing of the banking sector
Bc. Jana Procházková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Subjective well-being and trust in countries of European Union
Bc. Pavla Bělostíková

Teória hospodárskeho cyklu z pohĺadu rakúskej školy ekonómie
Bc. Lukáš Malárik

The Analysis of the Relative Efficiency of the Czech and Polish Financial Market
Bc. Hana Džmuráňová

The Feltham-Ohlson Model: Goodwill and Price Volatility
Bc. Michael Janský

The Shadow Economy Analysis in the Czech Republic
Bc. Petr Filipec
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

The Theory of Capital in Past Economic Thought
Bc. Natálie Tejkalová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Transformace a privatizace v Mongolsku
Bc. Baigali Khurelbaatar

Tři poznatky o dětské práci
Bc. Václav Vislous

Trojí pohled na zákaznické věrnostní programy
Bc. Martin Kuš

Udržitelnost veřejného dluhu, deficity veřejných rozpočtů a ekonomický růst
Bc. Jana Marečková

Ukončenie činnosti firmy a tranzakčné náklady
Bc. Matej Kosturák

Unorthodox measures of economic performance
Bc. Tomáš Křehlík
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Veřejné zakázky ve zdravotnictví
Bc. Jiří Počarovský

Vliv ekonomické krize na finanční zdroje neziskových organizací
Bc. Petra Budská

Vliv struktury sourozenců na dětskou práci a školní docházku
Bc. Václav Korbel
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Vliv změny cen na trhu nemovitostí na bilanci domácností - empirická analýza pro CR
Bc. Sylvie Dvořáková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Vplyv formy vlastníctva na finančnú výkonnosť nemocnice
Bc. Adam Jankura

Vývoj a štruktúra štátneho dlhu
Bc. Diana Burdová

Vztah vzdělání a příjmů migrantů ve Spolkové republice Německo
Bc. Pavlína Jandová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

White Test for the Least Weighted Squares
Bc. Věra Bludská
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Zbrojení v meziválečném Československu z hlediska hospodářské politiky
Bc. Hana Pěchová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY