Diplomové práce

Vyberte rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Rok: 1998

Aplikace mikroekonomické teorie: Analýza množstevních slev
Mgr. Vladimír Mrázek

Blackův-Scholesův model oceňování opcí
Mgr. Jiří Slačálek
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Český kapitálový trh a vývoj
Mgr. Karolína Zálišová

Člověk a racionalita v ekonomických teoriích
Mgr. Alena Bičáková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Deregulace v elektrárneství
Mgr. Libor Dušek
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Devizová regulace v ČSR
Mgr. Jan Mikeš

Evropská měnová unie: Teorie a praxe
Mgr. Pavel Nepala
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Faktory ovlivňující kurz české koruny
Mgr. Marek Fér

Hospodářská soutěž a její ochrana v ČR
Mgr. Jan Podaný

Hypoteční bankovnictví
Mgr. Tomáš Janota

Hypoteční úvěr a hypoteční bankovnictví v České republice
Mgr. Pavel Hrdlička

Jádrová inflace v kontextu makroekonomického vývoje v České republice v letech 1991 - 1997
Mgr. Michal Hlaváček
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Kapitálová přiměřenost
Mgr. Jindra Klobásová

Keynes a keynesovství. Metodologické problémy neoklasické syntézy
Mgr. Jan Stráský
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou prác

Marketingová strategie společnosti Glassexport, Co Ltd.
Mgr. Jakub Růžička

Modely oceňování opcí a jejich testování na CBOE
Mgr. Jan Filáček

Národní banka československá ve 30. letech
Mgr. Jana Hejsková

Neúplné kontrakty a privatizace
Mgr. Marek Kapička
Cena Karla Engliše České společnosti ekonomické Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Obezřetné chování bankovního sektoru
Mgr. Hana Matějková

Od keynesiánství k reaganomice (Hospodářská politika USA v 60. - 80. letech)
Mgr. Jan Hruška

Personální strategie pro malé podniky
Mgr. Kamila Kopřivová

Příprava ČR na členství v EU, vzájemné sbližování a perspektivy vstupu
Mgr. Jaroslav Gvozdek

Proč směnka ? Aneb kapitoly z práva směnečného
Mgr. Martin Brabec

Průběh, příčiny a kontrola inflace v České republice v letech 1990 - 1997
Mgr. Marek Míka

Rakouská škola ekonomického myšlení
Mgr. Ondřej Strádal

Regionální aspekty trhu práce
Mgr. Kateřina Včeláková

Regionální politika Evropské unie a příprava ČR na vstup do EU z hlediska regionální politiky
Mgr. Pavlína Samková

Řešení rozporu mezi požadavky a dostupnými zdroji ve zdravotnictví
Mgr. Helena Šilerová

Restrukturalizace českého bankovnictví s ohledem na vstup ČR do EU
Mgr. Milan Severin

Srovnání válečné ekonomiky Německa, V. Británie a Sovětského svazu v období 2. světové války
Mgr. David Kysela

Thatcherismus a jeho dlouhodobé důsledky
Mgr. Petr Hlína
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Veřejné finance v Československu a v České republice v letech 1990 - 1996, problematika místních rozpočtů
Mgr. Stanislav Hrebeň

Vliv EMU na finanční sektor s aspektem k ČR
Mgr. Anna Dvořáková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY