Diplomové práce

Vyberte rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Rok: 1999

Československé státní dluhopisy v meziválečném období
Mgr. Jana Štveráková

Depozitní produkty bank určené drobným investorům v České republice po roce 1989
Mgr. Jan Marek

Ekonometrické modely platební bilance
Mgr. Vladimír Čermák
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Financování schodků československého státního rozpočtu ve 30. letech 20. století , léta hospodářské krize a válečných příprav
Mgr. Jan Krejčí

Financování, organizace a regulace mediálních trhů
Mgr. Tomáš Řehák

Makroagregáty národních účtů v ČR a ve Španělsku
Mgr. Petra Edelmannová

Měnová politika: Strategie cílování inflace
Mgr. David Marek

Nezávislost a měnová strategie Evropské centrální banky
Mgr. Radek Martinek

Pigouův efekt a ekonomická transformace
Mgr. Josef Kalous

Podniková kultura
Mgr. Silvie Kaderková

Podniková portfolia bank, investičních společností a investičních fondů
Mgr. Luboš Berka
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Pojistný trh v České republice, státní dozor a příprava pojišťovnictví na vstup do Evropské unie
Mgr. Roman Šperker

Porovnání IAS a české účetní legislativy
Mgr. Andrea Kopecká

Příčiny a průběh měnových turbulencí
Mgr. Jiří Kolář

Příčiny měnových krizí
Mgr. David Brož

Rozpočet Evropské unie
Mgr. Pavla Zimová

Současný stav jednotného trhu EU
Mgr. Jitka Palatová

Syndikované úvěry v rámci aktiv komerčních bank
Mgr. Magda Neprašová

Systém důchodového pojištění v Německu
Mgr. Vladimíra Valentová

Teorie endogenních peněz
Mgr. Michal Slavík

Use of Artificial Intelligence in the Capital Markets
Mgr. Petr Boček

Životní pojištění
Mgr. Tomáš Barči
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY