Diplomové práce

Vyberte rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Rok: 2000

Aktuální problémy primárních emisí dluhopisů v ČR
Mgr. Marta Bártíková

Analýza spotřeby a odhady spotřebních funkcí v ČR v letech 1995 - 1999
Mgr. Lenka Racková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

České plynárenství a jeho privatizace
Mgr. Petr Brynda
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Corporate Governance and Firm Strategies in the Czech Republic
Mgr. Marek Havrda

Credit Crunch -- teorie a česká praxe
Mgr.Tomáš Jaroš
Cena Karla Engliše udělovaná rektorem za nejlepší diplomovou práci Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Dopady sociální politiky na motivaci k práci
Mgr. Šárka Stehnová

Drobné bankovnictví v ČR po roce 1989
Mgr. Markéta Roupcová

Důchodový systém - polská a maďarská reforma ve světle českého systému
Mgr. Petr Mikeš

Elektronická komerce - nový komunikační a distribuční kanál na světových trzích
Mgr. Tomáš Dvořáček

Etika v podnikání
Mgr. Jarmila Staňková

Euro a Evropská centrální banka
Mgr. Jan Toušek

Evropská dimenze irského hospodářského růstu
Mgr. Jana Filipská
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Financování vysokých škol
Mgr. Jana Segethová

Historie družstevního bankovnictví v ČR po roce 1989
Mgr. Iva Prosová

In-depth analysis of OKD company and its market position
Mgr. Eva Chlumová

Itálie v procesu evropské měnové integrace
Mgr. Pavlína Kvapilová

Jednotný vnitřní trh - volný pohyb osob
Mgr. Helena Dvořáková

Komparace metod pro výpočet kapitálového požadavku pro tržní riziko -- Value at Risk
Mgr. Dan Hojdar

Komparace vybraných účetních systémů EU
Mgr. Michaela Fejfarová

Konvergenční proces ČR a interakce na organizovaných trzích
Mgr. Pavel Bednář

Kvalitativní analýza příčin problémů českých bank ve světle modelu SCP
Mgr. Monika Antonová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Lidský kapitál a modely hospodářského růstu
Mgr. Jakub Sovina

Má Česká republika šanci napodobit irský úspěch ?
Mgr. Tomáš Hruda
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

Makroekonomický model ČR 1990 - 2000 ( konstrukce a modelování v MathCadu )
Mgr. Vladimír Kvasnička
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

Očekávané změny v českém bankovnictví na pozadí změn v bankovním sektoru
Mgr. Svatoslav Kylar

Odstraňování bariér obchodu souvisejícího s volným pohybem zboží mezi členskými státy EU a v rámci obchodu se třetími zeměmi
Mgr. Petr Krejčí

Penzijní připojištění v České republice
Mgr. Tomáš Zinek

Platební karty
Mgr. Tomáš Peterka

Politika hospodářské soutěže ČR a její harmonizace s EU
Mgr. Silvie Jirků

Příprava na III.etapu evropské měnové unie
Mgr. Michaela Mrštíková

Privatizace bank v České republice a její důsledky
Mgr. Patrik Bauer

Rodinná politika v rámci zemí EU
Mgr. Karla Švehlová

Role Francie v evropském integračním procesu
Mgr. Irena Marcé

Semipreferenční metody vícekriteriálního rozhodování
Mgr. Martin Pěchouček

Stát a společnost, role státu při ekonomické transformaci
Mgr. Jan Zachariáš

Test efektivity trhu na základě ohlášení výplaty dividend
Mgr. Pavel Burša

Vstup České republiky do EU
Mgr. Jitka Zedníková

Vývoj a proměny českého spořitelnictví
Mgr. Michal Anelt
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Vývoj kolektivního investování v ČR směrem k evropským standardům
Mgr. Jana Fajtová

Vývoj penzijního systému v ČR a vliv změny zákona o penzijním připojištění na penzijní fondy
Mgr. Radek Horák

Základy teorie růstu a cambridgské kontroverze
Mgr. Petr Šumpich

Způsob financování zdravotnictví v ČR - návrh řešení spojený s využitím poznatků z vybraných zemí EU
Mgr. David Soukup

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY