Diplomové práce

Vyberte rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Rok: 2008

Předpovídání trendu na akciových trzích za použití genetických algoritmů
Mgr. Jaromír Malenko

Assessment of hedge fund replication strategies
Mgr. Martin Kollár

Austrian Theory of the Business Cycle and Its Application on the U.S. Economy
Mgr. Pavel Ryska

Changing climate in the Czech banking sector in the context of the privatization of banks
Mgr. Eliška Krohová

Daňové zatížení práce a kapitálu: stav a vývoj v SR a ekonomické důsledky
Mgr. Martin Pospíšil

Emisní obchodování – Zhodnocení evropské zkušenosti
Mgr. Markéta Řízková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Evropské bankovní fúze a akvizice: Tvoří hodnotu pro akcionáře?
Mgr. Hana Stárová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Finanční krize v Rusku v 1998: Proč byla devalvace rubla ?
Mgr. Tatsiana Baikovskaya

Financování malých a středních podniků
Mgr. Jan Hrbáček

Flexibilita a flexicurita na trzích práce v EU
Mgr. Veronika Beránková

Implied Market Loss Given Default
Mgr. Jakub Seidler
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Inflační diferenciály v Evropské Unii. Panelová analýza zdrojů inflačních diferenciálů v nových členských zemích
Mgr. Kamila Koprnická
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

INTEGRACE FINANČÍCH TRHŮ. Empirická analýza vztahů mezi finančními trhy a jejich volatilitami. Příklad České republiky a eurozóny.
Mgr. Tereza Horáková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Je koncept Lafferovy křivky platný ? Empirické poznatky z korporátní daně z příjmu pro vybrané OECD země
Mgr. Karel Herbst

Konkurence versus dominantní postavení v evropském farmaceutickém průmyslu: Jsou patentová práva příliš silná?
Mgr. Eva Polanská
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Konsolidace bankovního sektoru v kontextu evropské integrace
Mgr. Markéta Brejníková

Kořeny transformačního myšlení v českém disentu před rokem 1989
Mgr. Jan Čech

Mikrofinance. Boj s chudobou vs. Udržitelné bankovnictví
Mgr. Martin Tesař
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Modelování pravděpodobnosti defaultu a individuální stanovení ceny úvěru pro malé a střední společnosti.
Mgr. Kateřína Semianová

Možný dopad Tureckého vstupu do EU
Mgr. Ondřej Glazar
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Nové možnosti kolektivního investování v ČR. Slibná budoucnost nemovitostních fondů?
Mgr. Diana Vostrovská

Oceňování opcí.
Mgr. Michaela Vlasáková Baruníková

Operational Risk. Scenario Analysis
Mgr. Milan Rippel
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Otázka příspěvku finančního zprostředkování k hospodářskému růstu v ČR v letech 1995 - 2007
Mgr. Drahomíra Baboučková

Plnění základních informačních povinností českým obchodními společnostmi
Mgr. Adam Tomis
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Plnenie Maastrichtských kritérií v krajinách strednej Európy a ich vplyv na reálnu hospodársku konvergenciu
Mgr. Michal Hajko

Podřízený dluh bank a tržní disciplína v Evropě
Mgr. Jana Havlínová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Porovnanie vybraných modelov ohrozenej hodnoty
Mgr. Michal Miklovič

Predikce výnosnosti akcií pomocí analýzy finančních výkazů
Mgr. Petra Hájková

Predikčná schopnosť výnosovej krivky: empirický dôkaz
Mgr. Jozef Jamriška

Převodní ceny a princip tržního odstupu
Mgr. Hana Hájková

Případová studie k hodnocení dopadů: EU ETS a investiční rozhodování elektrárenských společností
Mgr. Jana Chvalkovská
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Privatizácia bánk na Slovensku a jej dopady na bankový trh
Mgr. Branislav Soták

Racionalita lidského jednání a preferencí: kritika subjektivisticko-teleologických zásad ekonomie a nástin nápravy
Mgr. Vít Horák

Různá pojetí endogenity peněz v postkeynesovské ekonomii
Mgr. Ondřej Lopušník
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Srovnání vývoje pražské a varšavské burzy v letech 1993-2007
Mgr. Vojtěch Roženský

Uncertainty In Macroeconomics: Making RBC path dependent
Mgr. Rozsypal Filip
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Úvěrová krize roku 2007: příčiny, průběh a její dopady
Mgr. Jan Vrzal

Vliv inflačních diferenciálů na dynamiku HDP
Mgr. Ondřej Strecker
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Výkonnost hedge fondů v rámci hypoteční a finanční krize 2007/2008
Mgr. Simona Riemlová

Vývoj private equity fondů v České republice
Mgr. Petra Sedláková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Zajištění stáří navzdory státnímu sociálnímu systému
Mgr. Zdeněk Drozd
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

“Spillover” efekty a jiné dopady přímých zahraničních investic na hostitelské země
Mgr. Lucie Mišičová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY