ICT Fórum

ICT Fórum vytváří neformální prostor pro setkávání vrcholových managerů ICT s vrcholovými ekonomickými a finančními manažery.  Cílem fóra je prohloubit u účastníků chápání vzájemných vazeb mezi ICT a ekonomickým a finančním řízením.

V roce 2012 byla opět tři setkání ICT Fóra: jarní v dubnu s tématem „Právní problémy outsourcingu a cloud computingu“, letní v červnu s tématem „Disaster Recovery & Business Continuity Management“ a podzimní 16.  listopadu s tématem „Enterprise Architecture“. Tato tři témata vyplynula z diskuzí na setkáních ICT Fóra v roce 2011.

Využívání „Cloud Computingu“ přináší firmám nové příležitosti, ovšem outsourcing související s využíváním veřejných „cloudů“ přináší i celou řadu právních problémů. U některých problémů nejenže není jasné právní řešení, ale dokonce ani není jasná jejich formulace. "Právní problémy outsourcingu a cloud computingu" byly tématem jarního setkání ICT Fóra, které se uskutečnilo v pátek 20. 4. 2012 v Karolinu a těšilo se účasti představitelů společností ESA, GE Money Bank, Komerční banky, RWE, Telefónicy Czech Republic, Z-Group a Rowan Legal, dále FEL ČVUT a FSV UK.

Mnohé podnikové procesy jsou životně závislé na ICT technologiích.  Je třeba mít připraven scénář pro situaci výpadku informačního systému, který zajistí „nouzový chod“ závislých podnikových procesů a obnovení standardní situace. ICT technologie ovšem nepřinášejí pouze rizika výpadků, ale i příležitosti pro jejich řešení. V „chytrých systémech“ jsou náklady výpadků minimalizovány pomocí senzorů a aktuátorů, které umožňují rychlé, případně automatické reakce. „Disaster Recovery & Business Continuity Management“ byly tématem letního setkání  ICT Fóra, které se uskutečnilo v pátek 8. 6. 2012 v Karolinu  a těšilo se účasti představitelů společností  České spořitelny,  ČSOB, ESA, Fio banky, Komerční banky, RWE a Telefónicy Czech Republic, dále VŠE a FSV UK.

Vrcholový management si dnes již uvědomuje, že efektivní řízení a využívání informačních zdrojů včetně „Business Inteligence“ postavené na „Big Data“ je klíčem k obchodnímu úspěchu a komparativní výhodě. „Enterprise Architecture“ zajišťuje jednak strategický kontext pro rozvoj informačních zdrojů v reakci na neustále se měnící konkurenční prostředí, jednak dynamickou rovnováhu mezi efektivitou informačních zdrojů a obchodními inovacemi. "Enterprise Architecture" bylo tématem podzimního setkání, které se uskutečnilo v pátek 16. 11. 2012 v Karolinu a těšilo se účasti představitelů společností České spořitelny, ČSOB, ESA, Fio banky, GE Money Bank, RWE, Telefónica Czech Republic a Touax, dále VŠE a FSV UK.

Pro další informace si v případě zájmu napište na adresu: cahlik@fsv.cuni.cz 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance