Uspořádané konference

2022

IES FSV UK a Humboldtova univerzita v Berlíně společně uspořádali ve dnech 25.-29. ledna 2022 seminář pro doktorandské studenty v Hejnicích v Jizerských horách. Pětidenní výzkumný seminář byl zaměřený primárně na prezentaci výzkumu PhD studentů. Seminář zahájil Jan Večer z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy svým krátkým kurzem Principles of Bayesian Portfolio Selection, který byl později doplněn o prednášku prof. Cathy Yi-Hsuan Chen z University of Glasgow zaměřenou na Robo advising under rare disasters.
Kompletní program včetně témat prezentací a jmen prezentujících najdete zde.
Seminář se uskutečnil za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Ve dnech 6. - 7.10. 2022  v Praze proběhla mezinárodní konference Statistics of Machine Learning, zaměřená mj. na finanční aplikace, na kterou přijely světové špičky v oboru (letos například profesor Jianqing Fan z Princetonu či profesorka Cathy Yi-Hsuan Chen z University of Glasgow). Konferenci organizovali náš kolega Jozef BaruníkMiloš Kopa (MFF UK) a prof. Wolfgang Karl Härdle (Humboldt-Universität zu Berlin) ve spolupráci s Akademií věd. 
Od kolegů z IES zazněly v rámci konference příspěvky na téma Currency Network Risk (Jozef Baruník) a Time Varying Persistence of Economic Time Series (Lukáš Vácha). Své výzkumy prezentovali také studenti doktorského programu Luboš HanusMartin HronecLenka Nechvátalová a Matěj Nevrla. Kompletní program a anotace všech příspěvků najdete zde, medailonky všech přednášejících zde

Naši kolegové Miroslav Palanský a Petr Janský uspořádali ve dnech 3.-4.11. se svou výzkumnou skupinou CORPTAX a pařížskou EU Tax Observatory mezinárodní konferenci Transparency and Tax Avoidance: Country-by-Country Reporting by Multinational Enterprises v pražském Karolinu. Tématem byly poslední výzkumné výsledky o transparentnosti a zdanění nadnárodních korporací. Mezi speakery vystoupily například Kat Bilicka a Kim Clausing, profesorky ekonomie ze Spojených států. Kompletní program najdete zde. Videozáznam z konference najdete zde

Ve dnech 9. - 10. 12. organizoval náš kolega Jiří Novák ve spolupráci s berlínskou Humboldtovou univerzitou na IES FSV UK workshop pro studentky a studenty doktorského studia zaměřený na výzkum v oblasti financí a finančního účetnictví. 
Workshopu se zúčastnili tři studenti doktorského programu Humboldtovy univerzity: Simone Euler, Sebastian Geschonke a Jonas Materna. Na workshopu prezentovali své výzkumné projekty týkající se transparentnosti evropských privátních firem, vytváření databází pokrývající finanční informace evropských firem a významu vizualizací ve vědeckém výzkumu. Dále se workshopu zúčastnili doktorandi Univerzity Karlovy: Fan Yang, Lenka Nechvátalová a Matěj Nevrla, kteří prezentovali svůj výzkum na téma dopadů regulace hedgeových fondů, možností využití hloubkového učení pro optimalizaci složení portfolia a schopnosti asymetrických rizikových faktorů vysvětlit výnosy na akciových trzích.
Workshop umožnil účastníkům získat zpětnou vazbu od seniorních výzkumníků Humboldtovy univerzity: Joachima Gassena a Ulfa Brüggemanna, poznat mladé kolegy z partnerské univerzity a získat srovnání různých přístupů k vědeckému zkoumání.

2021

Náš kolega Jozef Baruník spolu s kolegy z Akademie věd ČR, Matematicko-fyzikální fakulty a Humboldtovou univerzitou organizoval ve dnech 7.-8.10. 2021 konferenci Statistics of Machine Learning, které se účastnily světové špičky v oboru. Přehled řečníků a příspěvků najdete zde.

2019

IES FSV UK a Humboldtova univerzita v Berlíně uspořádala ve dnech 22.-26. ledna seminář pro doktorandské studenty v Hejnicích v Jizerských horách. Pětidenní výzkumný seminář byl zaměřený na prezentaci výzkumu PhD studentů a seniorních členů výzkumných skupin na obou univerzitách. Celý seminář byl zahájen krátkým kurzem Christiana Hafnera z Université catholique de Louvain a Holgera Detteho z Ruhr-University Bochum. Výsledky výzkumu prezentovali seniorní výzkumníci z obou univerzit a prohloubili spolupráci na společných výzkumných projektech. 

V dubnu 2019 proběhla na IES FSV UK mini konference s názvem Asset Pricing, Machine Learning, and Finance. Hlavním řečníkem byl dr. Numan M. Ülkü, který přednesl přednášku na téma „Investor trading behavior and stock returns“. 

Naše kolegyně Barbara Pertold-Gebická uspořádala v květnu 2019 workshop o genderu a rodině na trhu práce pod názvem „Prague Workshop on Gender and Family in the Labor Market“. Součástí workshopu byly výzkumné prezentace, veřejná přednáška prof. Shelly Lundbergové z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře a přednáška prof. Andrey Weberové ze Středoevropské univerzity v Budapešti. Akci kromě IES zaštítili také CERGE-EI a think-tank Virtual Research Collaboration on Gender and Family in the Labor Market, spolufinancována byla z Visegradského fondu.

Akademie věd ČR ve spolupráci s IES, Matematicko-fyzikální fakultou a Humboldtovou univerzitou uspořádala na přelomu září a října 2019 konferenci Statistics of Machine Learning, které se účastnili světové špičky v oboru. V organizátorském týmu byl i náš kolega doc. Jozef Baruník, který organizoval workshop Asset Pricing using Time-Frequency Dependent Network Centrality.

Díky grantu CENTRAL-Kollegs uspořádal František Čech dva workshopy pro studenty IES. První navazoval na vzdělávací projekt a konferenci Machine Learning in Economics. Doktorští studenti měli na semináři možnost představit svůj pokrok s vlastním výzkumem a setkali se s předními vědci v oboru, kteří se konference zúčastnili. Byl mezi nimi Oliver Linton z Cambridge či Wolfgang Karl Härdle z Humboldtovy univerzity. V listopadu se na Humboldtově univerzitě uskutečnil druhý workshop nazvaný „Inference in ML models“. 

2018

IES FSV UK a Humboldtova univerzita v Berlíně uspořádala ve dnech od 23. do 27. ledna seminář pro doktorandské studenty v Hejnicích v
Jizerských horách. Pětidenní výzkumný seminář byl zaměřený na prezentaci výzkumu PhD studentů a seniorních členů výzkumných skupin na obou univerzitách. Celý seminář byl zahájen přednáškou Bryana S. Grahama z UC Berkeley.

2017

Na začátku září proběhla v prostorách IES FSV UK mezinárodní konference ParaoptXI ze série "Parametric Optimization and related topics", kterou institut pořádal společně s Ústavem teorie informace a automtizace AV ČR (ÚTIA). Tato řada konferencí vznikla již v roce 1985 a setkání v Praze tak bylo již jedenácté v řadě. Parametrická optimalizace, jako součást matematického programování, je aplikovatelná v teorii, numerice a aplikacích. Hlavním přednášejícím na konferenci v Praze byl emeritní profesor curyšské univerzity Diethard Klatte.

2016

Začátkem října se v prostorách České národní banky uskutečnila dvoudenní konference „Challenges for Financial Stability in Europe“ (Výzvy pro finanční stabilitu v Evropě), kterou Česká národní banka spolupořádala společně s IES FSV UK. Konference se zaměřila na témata současných problémů spojených s finanční stabilitou v Evropě. Hlavním přednášejícím byl Jon Danielsson, profesor na London School of Economics a ředitel Systemic Risk Center tamtéž. Celkem bylo prezentováno 18 příspěvků. Vybrané příspěvky budou publikovány ve speciálním vydání Journal of Financial Stability a Economic Systems.

2015 

V polovině září proběhly na IES FVS UK dvě významné mezinárodní konference. První z nich bylo každoroční setkání odborníků v oblasti meta-analýzy nazvané MAER-Net 2015 Prague Colloquium. Hlavními řečníky zde byli Andrea Weber (University of Mannheim, Německo), Nauro Campos (Brunel University, Spojené království) a Chris Doucouliagos (Deakin University, Austrálie). Celkem bylo prezentováno 40 článků (včetně 6 článků výzkumníků IES) z mnoha oblastí ekonomie a příbuzných disciplín. Konferenci předcházel workshop zaměřený na konkrétní problémy aplikované meta-analýzy. 

Druhou konferencí bylo tradiční Econophysics Colloquium 2015. Jednalo se o setkání ekonofyziků, tedy vědců pracujících na hranici a průniku ekonomie, financí, fyziky, komplexních systémů, computer science a dalších přírodních věd. Letošní již 11. ročník proběhl na IES FSV UK úspěšně s celkovým počtem 99 účastníků z celého světa. V přístím roce na něj bude navázáno v Sao Paulu v Brazílii. 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY