Členové sdružení
V současné době sdružuje Alumni již více než 600 členů, kteří dokončili některý ze studijních programů IES FSV UK. Mnoho našich členů úspěšně působí v akademické sféře, na významných pozicích v České národní bance nebo ve výzkumných institucích. Velká většina členů dnes také zastává výkonné funkce ve světových organizacích, velkých mezinárodních společnostech, významných domácích firmách nebo se soustředí na rozvoj vlastního podnikání.

 Členem sdružení Alumni se může stát každý absolvent jakéhokoli studijního programu na IES FSV UK. Členství vzniká připojením se do skupiny IES FSV UK Alumni na portálu sociální sítě LinkedIn. Přes tuto skupinu probíhá komunikace členů a jsou přes ni rozesílány např. nabídky pracovních míst a pozvánky na banket. Do budoucna je tato skupina jediným prostředkem databáze členů. Pod touto skupinou je dostupný také aktuální seznam členů sdružení.

Zajímaví členové:

Na této stránce zveřejňujeme profily a rozhovory se zajímavými členy sdružení Alumni. Pokud jste členy Alumni a máte nápady o kterých zajímavých členech se zmínit, můžete nás kontaktovat. Větší množství obsahu chystáme ve skupině na LinkedIn. 
 

Jaromír Baxa

  Vystudoval ekonomii na IES FSV UK, postupně bakalářské a magisterské studium. Na rok 2012 plánuje obhajobu své disertační práce s názvem Three Essays on Empirical Analysis of Economic Policy. Během studia absolvoval studijní a vědecké pobyty v Evropské centrální bance ve Frankfurtu nad Mohanem a na Schillerově univerzitě v Jeně. Pracuje také jako vědecký pracovník na Ústavu teorie informací a automatizace Akademie věd. Na Institutu se aktivně podílí na výuce v několika předmětech, především na magisterském kurzu Makroekonomie a na volitelném kurzu Business Cycles Theory. Za kurz Business Cycles Theory spolu s Lukášem Váchou po druhé obdrželi ocenění Zlatý kurz na FSV za nejlepší kurz zimního semestru. Kurz Macroeconomics A, na kterém spolupracuje s Evou Hromádkovou, byl v zimním semestru 2011/2012 oceněn jako jeden z nejlepších kurzů na IES. Ve výzkumu se zaměřuje především na monetární a fiskální politiku. Vedle výzkumu a výuky je zastupitelem v Liberci za Změnu pro Liberec, toho času v opozici.

 

Julie Chytilová

Julie studovala ekonomii na IES FSV UK kde v březnu 2009 získala titul PhD. Julie se v akademickém roce 2007/2008 zúčastnila výzkumné stáže na New York University. Julie se zaměřuje na ekonomii rozvojových zemí, zkoumá příčiny chudoby, na experimentální ekonomii a na oblast ekonomického rozhodování uvnitř rodiny. Pro svůj výzkum sbírá data v rozvojových zemích. Takto navštívila např. Ugandu (2005), Indii (2007) a Gruzii (2009). Výsledky její práce jsou oceňovány respektovanými mezinárodními žurnály. Díky jejímu výzkumu se stal předmět “Development economics” součástí syllabu bakalářského i magisterského studia na IES FSV UK. Přečtěte si myšlenky držitelky Alumni Chair 2009 a spoludržitelky Alumni Chair 2010 o oblastech moderní ekonomie.

 

Michal Červinka

Michal studied general mathematics at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, study programme of econometrics and operations research and he recieved his Ph.D. in September 2008. Additionally, in June 2006, he got his Bachelor degree of economics at the Faculty of Social Sciences. In summer 2006, he spend two months at the Judge Business School, University of Cambridge, UK, as a visiting researcher. In his scientific activities, currently supported by the standard research grant of the Czech Grant Agency, he focuses on hierarchic game-theoretical models, nonsmooth optimization theory and modern variational analysis. The major results of his work recieve a positive response in higly cited journals. He is regularly participating as an active speaker at international conferences of his field. Since June 2006 he works at the Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic (from Octob er 2008 as a postdoc). Since 2004 he regularly participates at organizing tutorials at the Institute of Economic Studies (mainly for courses of Econometrics I and II) and since October 2009 he is an internal member of the department of Macroeconomics and Econometrics. In February 2010 he was elected a member of the Academic senate of the Faculty of Social Sciences where he chaired the Study committee. Michal is an Alumni Chair 2010 co-holder.

 

Martin Čihák

Jako prvního představujeme Martina Čiháka, který absolvoval IES FSV UK v létě 1996 a dnes pracuje na velmi prestižní pozici v Mezinárodním měnovém fondu. Přečtěte si jeho zamyšlení nad tím, proč studovat ekonomii.
Martin je od roku 2000 ekonomem Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu, D.C. V současné době zastává funkci Deputy Division Chief v oddělení pro monetární záležitosti a kapitálové trhy. Předtím pracoval v Evropském oddělení a soustřeďoval se na otázky související s hospodářskou politikou v Evropské unii a Eurozóně. Před nástupem do Mezinárodního měnového fondu byl vedoucím týmu makroekonomických analýz Komerční banky, poradcem ministra, zabýval se výzkumem a vyučoval kurzy makroekonomie a hospodářské politiky na IES FSV UK a VŠE. Získal magisterský titul v ekonomii na IES FSV UK a vystudoval také práva na Karlově Univerzitě. Titul Ph.D. získal na CERGE a University of the State of New York. Studoval také mj. na Cambridge University v Anglii a Uppsala University ve Švédsku. Za své práce získal několik ocenění včetně Bolzanovy ceny (1994) a Ceny Josefa Hlávky (1996). Je autorem či spoluautorem řady odborných článků a dalších publikací v oblasti makroekonomie, finančního sektoru a hospodářské politiky. V posledních letech se specializuje na otázky systematického rizika a metody hodnocení stavu finančního sektoru, jako jsou zátěžové testování a systémy včasného varování. Je editorem odborného časopisu Czech Journal of Economics and Finance a lektorem pro řadu zahraničních odborných časopisů, včetně Journal of Financial Stability, Journal of Comparative Economics, Economic Systems a European Journal of Political Economy. Od roku 1997 je členem představenstva České společnosti ekonomické.


 

 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY