Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova, nejstarší univerzita ve střední Evropě, byla založena v roce 1348 císařem Svaté říše římské a králem českým Karlem IV. na Starém městě, centru dnešní metropole. Jedinou původní stavbou, jež se zachovala, je Karolinum, sídlo nejvyšších univerzitních orgánů a Velké Auly (Aula Magna). Zbytek univerzity je rozmístěn v historických budovách po celém centru města a v dalších novějších budovách na periferiích.

Čtyři původní fakulty (teologie, práv, medicíny a filosofie) se rozrostly na sedmnáct se 34 000 studenty a pedagogickým a výzkumným sborem čítajícím 3 400 lidí. Po dramatickém období německé okupace (1939-1945) a represivním období komunismu (1948-1989) se Univerzita Karlova znovu stala autonomní institucí vyššího vzdělání a udržovala tak principy akademických svobod, jak je deklarováno v Magně Chartě evropských univerzit. Udržuje a dále rozvíjí mezinárodní bilaterální styky s více než 170 univerzitami po celém světě. Od roku 1990 se Univerzita Karlova aktivně zapojuje do širokého spektra mezinárodních studijních i výzkumných programů. 

Podle žebříčku univerzit Webometrics Ranking of World Universities (2021) je Univerzita Karlova 141. na světě. V QS World University Ranking (2021) je na 260. místě na světě a podle Shanghai Academic Ranking of World Universities (2020) se nachází na 222. místě na světě. 

Fakulta sociálních věd UK

Fakulta sociálních věd byla založena v roce 1990. Nyní je druhou nejmladší fakultou Univerzity Karlovy. Jejím hlavním cílem je provádět výzkum a výuku v klíčových oborech společenských věd: ekonomie, sociologie, politologie, mezinárodní vztahy a teritoriální studia a mediální studia. I když většina těchto disciplin nebyla v období komunismu rozvíjena (pokud vůbec), v průběhu krátké doby si fakulta vytvořila dobré jméno v oblasti výzkumu i výukových aktivit. Nyní je považována za jednu z nejvýznamnějších institucí v České republice, zabývajících se ekonomií a ostatními společenskými vědami. V dnešní době má fakulta více než 5000 studentů.

Akademický senát FSV UK

Hlavním tělesem reprezentujícím studenty a vyučující je Akademický senát FSV UK. Na Akademický senát se může obrátit kdokoliv s jakýmkoli podnětem k projednání.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY