Adrian Lupusor (březen 2015)

Adrian Lupusor pochází z Kišiněvu v Moldávii. Na moldavské Academy of Economic Studies získal v roce 2010 magisterský titul v oboru Financial and Banking Administration a poté začal studovat náš program Master in Economics and Finance, který ukončil “cum laude”. Adrian získával pracovní zkušenosti už během svého studia v Moldávii. Od roku 2008 pracoval jako vedoucí oddělení monetární ekonomie a ekonometrického modelování v analytickém centru Expert-Grup. Expert Grup je nezávislý moldavský ekonomický think-tank, který se specializuje na ekonomický výzkum a analýzu ekonomických politik. Adrian byl zodpovědný za ekonometrické analýzy a poskytování konzultací pro vládu a mezinárodní organizace (mj. pro Rozvojový program OSN). V roce 2013 se stal vedoucím pracovní skupiny „Economy, Finance and Business Environment” v National Council for Participation, což je poradní orgán zřízený vládou Moldavska, obdobný jako byl český NERV. Ve stejné době získal také místo výkonného ředitele Expert-Grup. Kromě toho se podílí na řadě projektů. Byl mimo jiné vedoucí týmu připravujícího National Human Development Report 2014 pro Moldavsko, asistoval Rozvojovému programu OSN a i moldavské vládě v odhadech vývoje ekonomiky po roce 2015, pracoval pro OECD na rozvoji politiky zeleného růstu v Moldavsku a koordinoval řadu dalších konzultačních projektů. Během studií byl opakovaně oceňován za mimořádné studijní úspěchy. V Moldávii obdržel prezidentské ocenění Presidential Award for Excellence a získal množství stipendií. Ve volném čase se věnuje převážně fotografování, cestování a tenisu.

   
 

Pocházíte z Moldávie, překvapilo Vás něco, když jste studoval v České republice?

Mé rozhodnutí studovat v Praze na Univerzitě Karlově bylo založené na množství informací a komunikací se studenty, kteří zde studovali. Takže jsem věděl, co můžu očekávat: profesionalitu pedagogů, velmi silný a na výzkum orientovaný studijní program, mezinárodní prostředí a tohle všechno dohromady navíc situované v jednom z nejkrásnějších měst na světě. Moje očekávání byla naplněna, řekl bych, že byla dokonce překonána.

Máte dva magisterské tituly, jeden z Prahy a druhý z Kišiněvu. Když srovnáte českou a moldavskou univerzitu, jaký byl největší rozdíl?

Systém výuky v Moldavsku se hodně liší od českého systému. V Praze si mohou studenti svůj studijní program přizpůsobit podle toho, co je zajímá, a to díky široké nabídce volitelných předmětů. V Moldavsku jsou předměty víc dány. Známkování je v Česku podobné americkému systému, se stupnicí 1 až 4, zatím co v Moldavsku máme stupnici od 1 do 10. V neposlední řadě je pak důležité prostředí, které je na Karlově Univerzitě mnohem více dynamické a mezinárodní, což je také, podle mého názoru, hlavní výhodou programu.

V současné době jste výkonným ředitelem nezávislého moldavského think-tanku “Expert-Grup”. Co tato organizace dělá?

Expert-Grup je think-tank, který se specializuje na výzkumy z ekonomické a sociální oblasti se zaměřením na empirické analýzy a veřejnou politiku. Je to velmi dynamická a soustavně se rozvíjející organizace a v Moldavsku je jednou za nejdůležitějších ve své oblasti. Zajišťujeme ekonomické analýzy, odhady a hodnocení z jednotlivých sektorů, a to jak pro vládu, tak pro mezinárodní organizace (UNDP, Světovou banku, OECD, Friedrich Ebert Stiftung, ILO a jiné), které v současné době v Moldavsku působí. Také fungujeme jako „hlídací pes“ a monitorujeme vládní reformy nebo aktivity financované organizacemi jako Moldova Soros Foundation, SIDA, Eastern-European Foundation a jinými neziskovými organizacemi.

Jak hodnotíte své působení v čele Expert-Grup?

Byl jsem do této pozice jmenován před dvěma lety a byla to pro mne asi ta největší výzva v mé dosavadní kariéře. Od té doby společnost rostla, jak číselně, tak kvalitativně, což je dobrým znamením. Budeme dělat, co je v našich silách, aby tento trend pokračoval.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna, máte s think-tankem nějaké zajímavé projekty nebo analýzy, které nám můžete maličko odhalit?

Ve střednědobém horizontu máme v plánu rozšířit působení think-tanku na regionální úroveň a poskytnout konzultační služby i dalším východoevropským zemím. Z tohoto důvodu nyní sháníme mezinárodní projekty a budujeme mezinárodní konsorcium s podobnými organizacemi.

Jak si vyčistíte hlavu, máte nějaký koníček, který Vám pomáhá dokonale “vypnout”?

Mám rád kombinaci cestování a fotografování, fotím zejména krajiny a pouliční fotografie. Někdy se o víkendu s moji ženou (také absolventkou IES) sebereme a jedeme ven z města, abychom si užili přírodu, barvy a klid na venkově. Další mojí vášní je tenis, snažím se hrát alespoň jednou nebo dvakrát týdně, ačkoliv je složité najít si v pracovním rozvrhu volno.

 

 

 

 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY