Stela Rubínová (červenec 2018)


 

Stela Rubínová pochází z Prahy a v současné době pracuje ve Švýcarsku, ve Světové obchodní organizaci (WTO) v Ženevě. Studium na IES ukončila v roce 2010 bakalářským titulem a oceněním Josefa Vavrouška za vynikající bakalářskou práci s environmentálním tématem. Stihla také absolvovat studijní pobyt na univerzitě v belgické Lovani. Poté nastoupila na magisterské studium právě do Švýcarska. V Ženevě absolvovala Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), kde se věnovala oboru Mezinárodní ekonomie. V letech 2010 - 2013 zde dokonce pobírala plné stipendium. Studium zde úspěšně završila v roce 2017 získáním doktorského titulu.

Od roku 2016 působí ve WTO jako výzkumný ekonom. Předtím Stela sbírala zkušenosti jako asistentka profesora Richarda Baldwina právě na IHEID, v létě 2015 jako konzultant Světové banky, nebo na tříměsíční stáži v Belgické národní bance jako hostující výzkumník. Práci pro WTO v Ženevě si také zkusila i předtím, jako stážistka v oddělení statistiky a výzkumu a jako výzkumnice pracovala i předtím v pražském Centru pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově. V roce 2009 působila několik měsíců i v Národní ekonomické radě (NERVu).

Ve volném čase Stela ráda plave, chodí po horách nebo v zimě lyžuje.

 

Které předměty z IES Vám nejvíc pomohly s Vaším studiem v Ženevě? Je něco, co byste doporučila studentům, kteří chtějí studovat celé magisterské studium v zahraničí?

Magisterský program na Graduate Institute v Ženevě je trošku specifický tím, že je poměrně hodně orientovaný na ekonomickou politiku a sejdou se zde lidé s různým vzděláním, často bez předchozí specializace na ekonomii. To, že jsem měla slušný metodologický základ v matematice a statistice, mi dodalo sebedůvěru a pomohlo mi projít si kurzy ekonometrie a teoretickými kurzy s menším stresem, než některým z mých spolužáků. Na druhou stranu jsem měla spoustu dohánění, co se týče argumentačních dovedností a psaní esejů.
Ekonomické kurzy na magisterské úrovni jsou relativně specializované a většinou se zakládají na současné, spíše technické, akademické literatuře. Oceňovala jsem kontext a širší pohled na danou oblast, které jsem si odnesla hlavně z předmětů Teorie pravidel a z Historie ekonomického myšlení.
Podle mé zkušenosti je bakalář na IESu srovnatelný s podobnými programy v Evropě. Kdokoliv se rozhodne absolvovat magistra v zahraničí, minimálně na evropské univerzitě, tak se jen potřebuje rozhodnout, kam chce jít a poslat přihlášku. Samozřejmě, že také nemohu jinak než doporučit výměnný semestr už během bakalářského studia. Pomůže to jak s rozhodováním o dalším studijním programu, tak to naučí zvládnout život v cizí zemi.

Doktorské i magisterské studium jste absolvovala v Ženevě, zaměřila jste se na mezinárodní obchod a mezinárodní ekonomiku, proč jste si vybrala tuto specializaci? Plánovala jste kariéru v instituci jakou je WTO, nebo to byla spíše náhoda?

Na IES byl předmět Mezinárodní obchod jeden z mých nejoblíbenějších předmětů, ale když jsem podávala přihlášku na magisterské studium, neměla jsem ve specializaci vyloženě jasno. Graduate Institute v Ženevě, který se na mezinárodní ekonomii zaměřuje, byl vlastně jen jednou z několika škol, kam jsme podala přihlášku. Bylo to jediné místo, kde jsem získala stipendium a to rozhodlo.
Na začátku mne spíš přitahovala makroekonomická stránka věci, zejména protože to bylo v roce 2010, kdy byla finanční krize horkým tématem. Během mého studia jsem se však začala víc zajímat o průmyslovou organizaci a mezinárodní obchod, což jsou obory, které mají také významné aplikace v ekonomické politice, ale jsou pro mne mnohem přitažlivější metodologicky. Psala jsem svou magisterskou práci pod dohledem profesora Richarda Baldwina, který mne přitáhnul ke specializaci Mezinárodní obchod.
Doktorát v Ženevě byl logickým krokem, protože jsem se začala poohlížet po kariéře v mezinárodních institucích. Velká část absolventů doktorského studia z Institutu skončí v mezinárodních organizacích, a tak je zde široká „alumni“ síť, která často nabízí příležitosti pro krátkodobé konzultantské úvazky. To umožňuje navázat kontakty a vyzkoušet různá pracovní prostředí. Stáž v divizi, kde nyní pracuji, jsem absolvovala v prvním roce svého doktorského studia a i poté jsem s nimi zůstávala v kontaktu. To, že měli volnou pozici zrovna v době, kdy jsem končila doktorát, byla náhoda, ale má předchozí praxe ve WTO mi rozhodně pomohla v prvních kolech přijímacího procesu.

Ve Švýcarsku žijete více než 7 let, jak jste si zvykla na mentalitu Švýcarů? Jsou nějaká specifika, která se Vám zdají opravdu zvláštní?

Žiju ve Švýcarsku, ale v Ženevě, což je nejméně „švýcarské“ město v zemi. Vlastně většina mých přátel a kolegů jsou cizinci. To není překvapivé, když vezmete v úvahu, že Ženeva je takovou globální vesnicí, samotné město má 200 tisíc obyvatel a téměř polovina z nich jsou cizinci. Takže zatímco mi přijde zajímavé sledovat dění kolem četných referend a užívám si, že vlaky jezdí včas, samotní Švýcaři jsou pouze jednou z rozličných kultur, na které si zvykám.

Více než dva roky pracujete pro WTO. Na co se zaměřujete ve svém výzkumu? Mohla byste nám trošičku podrobněji popsat, co konkrétně děláte?

Pracuji ve skupině ekonomického výzkumu WTO. Spektrum našich aktivit je široké, zahrnuje to samotný výzkum, konference, vyučování kurzů pro delegáty z jednotlivých členských zemí, tematické publikace zaměřené na ekonomickou politiku, podklady pro proslovy a ekonomické analýzy pro řešení mezinárodních obchodních sporů. V uplynulých dvou letech jsem vyzkoušela od všeho trochu.
Pokračuji v oblasti výzkumu, kterému jsem se věnovala už na PhD, a zaměřuji se na globální hodnotové řetězce a produkční sítě obecně. Přesto můj výzkum často z této specializace vybočí podle témat našich publikací. Každý rok naše divize publikuje World Trade Report, který se detailně věnuje jednomu tématu, které souvisí s obchodem. Jsem také spoluautorkou společné publikace WTO a Mezinárodní organizace práce, která se zaměřuje na souvislost mezi dovednostmi, obchodem a pracovním trhem a nyní pracujeme na společné publikaci se Světovou bankou, kde se budeme zabývat obchodem a problematikou genderové mezery.

Vaše koníčky? Co děláte ve volném čase?

Na Ženevě je nejlepší, že má krásné čisté jezero a je obklopená horami. V létě proto chodím plavat a po túrách a v zimě jezdím lyžovat. Značnou část mého volného času také věnuji cestování, zejména po Evropě.
 

 

 


  

  

 

 

 

 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY