Specializace: Bankovnictví a podnikové finance

Profil specializace Bankovnictví a podnikové finance

Magisterský studijní program Ekonomie a finance se specializací Bankovnictví a podnikové finance je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti analýzy bankovních a finančních dat a jejich modelování. Důraz je kladen na osvojení pokročilých kvantitativních technik v oblasti komerčního a investičního bankovnictví, řízení rizik, finanční analýzy a oceňování podniků a podnikových financí. Obsah studia a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolvent získal vzdělání a dovednosti, které jsou srovnatelné se vzděláním a dovednostmi získanými obdobným studiem na předních evropských univerzitách.

Profil absolventa Bankovnictví a podnikové finance

Absolvent specializace Bankovnictví a podnikové finance je kvalifikován pro pokročilé modelování a kvantitativní analýzu v ekonomii a financích na základě matematických, statistických a ekonometrických postupů a nachází široké uplatnění v oblasti finančních služeb i na klíčových pozicích v předních domácích i mezinárodních finančních institucích, analytických odděleních podniků i v konzultačních firmách, včetně uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu finančních dat. 

Více viz detailní přehled Uplatnění absolventů a přehledy kariér absolventů.

 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY