FAQ k navazujícímu magisterskému programu Ekonomie a finance

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • Dělají se na tento obor přijímačky? 
  Ano, jde o jednokolový integrovaný test z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie. 
  Ukázky z testu pro představu o náročnosti naleznete zde
  Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky v případě výborného prospěchu (žádost je možné podat do 20. 4. 2021) a veškeré další detaily naleznete zde. 
 • Je možné se hlásit “interně” na program již nyní v případě absolvování SZZK na IES až v září?
  Ano, možné to je, důležitý je průměr známek, do nějž se SZZK nepočítá.
 • Je potřeba mít nějaký anglický certifikát, když je většina předmětů vyučována v angličtině? 
  Certifikát z AJ potřeba není, znalost angličtiny by měla být na úrovni schopnosti číst odbornou literaturu, rozumět přednáškám, test z AJ je součástí přijímacího řízení.
 • Budou přijímací zkoušky offline?
  Budete informováni dle vývoje situace, zatím předpokládáme, že budou probíhat v červnu v malých skupinkách za dodržení příslušných opatření offline. 

ZÁPIS A VOLBA PŘEDMĚTŮ, UZNÁVÁNÍ KREDITŮ

 • Vybíráme specializaci již při podání přihlášky nebo později? 
  Na rozhodování se máte čas do září, specializaci si volíte v rámci zápisu. 
 • Je možné si jako povinně volitelné předměty vzít i předměty, které jsou označeny jako povinné u jiných specializací?
  Ano, možné to je a bude.
 • Jsem ve čtvrtém ročníku Bc. na IES, tento rok jsem „předstudoval“ některé předměty z magisterských specializací pro tento rok včetně advanced micra a econometrcis. Všiml jsem si, že je rozdíl v jejich plánovaném kreditovém ohodnocení oproti tomuto roku, jak se bude tento rozdíl řešit v případě uznávání předmětů? 
  Většina předmětů, které máte odstudovány nad rámec povinných 180 bodů by měla být uznána a přepočítána podle nových pravidel. Pravidla pro přechodné období a speciální individuální situace (např. pokud jednu část předmětu máte v rámci povinných 180 bodů a druhou nad) se v těchto dnech finalizují.

Otázky a odpovědi zde budou průběžně doplňovány. 

Pokud jste si přečetli naši prezentaci i podmínky přijímacího řízení a přesto máte otázku, na kterou jste zde nenalezli odpověď, napište přímo koordinátorovi specializace, která vás zajímá: 

1) Centrální bankovnictví a finanční regulace - prof. Roman Horváth
2) Finanční trhy a datová analýza - doc. Jozef Baruník
3) Bankovnictví a podnikové finance - doc. Adam Geršl 
4) Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví - doc. Petr Janský 

 

 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY