Interní členové

    Akademické funkce Odborné zaměření
Matěj Bajgar M.Sc., DPhil. Assistant Professor Mezinárodní ekonomie, ekonomie odvětví, ekonomie inovací
doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D. Associate Professor Finanční ekonomie, ekonometrie
doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D. Associate Professor Hospodářský rozvoj chudých zemí, rozhodování jednotlivce, experimentální ekonomie
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D. Assistant Professor Makroekonomie, institucionální ekonomie
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc. Vice Dean for Graduate Studies, Associate Professor Makroekonomie, hospodářský rozvoj a růst, komparativní ekonomie, integrace, bibliometrie
PhDr. František Čech Ph.D. Assistant Professor Oceňování aktiv, finanční ekonometrie, finanční trhy
RNDr. Michal Červinka Ph.D. Senior Lecturer Oligopolní trhy, Nashova rovnováha, variační analýza, optimalizace
doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D. Associate Professor, Head of Department of Institutional Economics, Director of Undergraduate Studies Behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie, ekonomie rozvoje, formování sociálních preferencí, vztah k času a sebekontrola, individuální a skupinové rozhodování, diskriminace
prof. Ing. Oldřich Dědek CSc. Professor Měnová politika, evropská integrace
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D. Associate Professor Hospodářské dějiny
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D. Associate Professor, Director of Master Studies Finanční stabilita, makroprudenční politika, bankovnictví a jeho regulace, mezinárodní finance, finanční trhy, politická ekonomie, přímé zahraniční investice,
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D. Director, Associate Professor Aplikovaná mikroekonomická teorie, podnikové finance a správa, ekonomie a politika
prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D. Professor Makroekonomie, mezinárodní obchod, měnová politika, meta-analýza
doc. PhDr. Zuzana Havránková Ph.D. Associate Professor Mezinárodní obchod, makroekonomie, meta-analýza, energetická ekonomie, ekonomie přírodních zdrojů, trh práce
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D. Senior Lecturer Makroekonomie
doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D. Associate Professor Makroekonomie, monetární ekonomie
prof. Roman Horváth Ph.D. Professor, Head of Department of Macroeconomics and Econometrics, Director for Research Měnová politika, politická ekonomie, finanční instituce
doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D. Associate Professor Finanční stabilita, kreditní riziko, bankovnictví, pojišťovnictví, finanční regulace a dohled
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D. Professor, Head of Department of Microeconomics Mikroekonomie bankovnictví, ekonomie přírodních zdrojů
doc. Petr Janský Ph.D. Associate Professor, Head of Department of European Economic Integration and Economic Policy Public, international and development economics, inequality, illicit financial flows, public finance, taxation, tax avoidance, tax havens.
Ing. Irena Kemény Senior Lecturer Účetnictví, daňové systémy
prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D., DSc. Professor, Head of Department of Finance, Director of Doctoral Studies Aplikovaná ekonomie a ekonometrie, mezinárodní finance, tranzitivní ekonomiky, evropská integrace, výkonnost a správa podniků, nelineární procedury
prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D., MSc., MBA Associate Professor Monetární ekonomie, makroprudenční politika, fiskální politika, evropská integrace
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. Vice-Rector for Research, Professor Finanční ekonometrie, interdisciplinární finance a ekonomie, energetické finance, kryptoaktiva, kryptoměny
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D. Assistant Professor Finanční ekonometrie, behaviorální finance a makroekonomie, modely s heterogenními agenty, kryptoaktiva
doc. Jiří Novák M.Sc., Ph.D. Associate Professor Finanční účetnictví, podnikové finance, oceňování podniků
PhDr. Miroslav Palanský M.A., Ph.D. Junior Lecturer, Research Fellow Political economy, public finance, development economics, taxation, tax abuse, international corporate tax avoidance
Mgr. Michal Paulus Junior Lecturer Mezinárodní ekonomie, mezinárodní politická ekonomie, obchodní politiky
Mgr. Magda Pečená Ph.D. Senior Lecturer Bankovnictví
Mgr. Barbara Pertold-Gebicka M.A., Ph.D. Assistant Professor Ekonomie trhu práce, aplikovaná mikroekonometrie
Mgr. Milan Ščasný PhD. Assistant Professor Ekonomie životního prostředí, netržní metody valuace, behaviorální ekonomie; oceňování zdravotních rizik, analýza dopadů a cost-benefit analýza, environmentální externality
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D. Associate Professor Veřejné finance, politická ekonomie, evropská integrace
PhDr. Jiří Schwarz Ph.D. Senior Lecturer Institucionální ekonomie, organizace trhů a odvětví, mezinárodní obchod, makroekonomie, měnová politika
Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D. Senior Lecturer Mezinárodní obchod, input-output analýza, čínská ekonomika
PhDr. Lenka Šťastná Ph.D. Senior Lecturer Veřejné finance, prostorová ekonometrie, ekonomie měst
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. Associate Professor bankovnictví, finance, regulace finančních trhů, risk management
PhDr. Pavel Vacek Ph.D. Senior Lecturer Ekonomie hospodářské soutěže, mezinárodní obchod a finance, hospodářská politika
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D. Assistant Professor Kapitálové trhy
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. Professor Emeritus Robustní ekonometrie a statistika
PhDr. Jana Votápková Ph.D. Senior Lecturer and Research Fellow Ekonomie zdravotnictví, porodnost, péče o děti, regionální ekonomie

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY