Katarína Líšková (duben 2022)

Katarína Líšková pochází ze slovenské Trnavy. Studium na IES ukončila v roce 2018, přičemž během té doby stihla i studijní pobyt Erasmus na španělské Universitat Autònoma de Barcelona. Po IES Katarína pokračovala se studiem a úspěšně absolvovala magisterské studium na britské Cambridge. Zde se aktivně účastnila studentského života a působila v několika sociálních, odborných a sportovních spolcích. Byla aktivní členkou Darwin College Boat Club, Women in Business Society jako Mentor nebo Finance and Investment  Society.

Pracovní zkušenosti začala Katarína sbírat už v Praze při studiu na IES ve firme Ortho Clinical Diagnostics, později ve společnosti Deloitte v oddělení Valuací a v týmu finančního modelování. Před odjezdem do Velké Británie absolvovala stáž na slovenském Ministerstvu financí. Po studiu na univerzitě v Cambridge Katarína zůstala ve Velké Británii a nastoupila do společnosti J.P.Morgan v Londýne. Momentálně pracuje na pozici Associate a věnuje se FX opcím a tradingu.

Ve volném čase Katarína ráda objevuje Londýn, cestuje a poznává nové kultury.

Kataríno, máte bakalářský titul z IES, jeden rok studia magistra na IES a pak jste se rozhodla odejít studovat magistra ve financích na Cambridge. Proč jste zvolila právě tuto cestu? Řada lidí odchází do zahraničí již po bakaláři.

Na IES se mi líbil učební plán a možnosti, které mi v té době institut poskytoval, takže jsem nespěchala hned odejít jinam. O studiu v zahraničí jsem začala uvažovat během pobytu v Barceloně v rámci programu Erasmus. Na IES jsem začala studovat magisterské studium a během podávání přihlášek do zahraničí jsem získávala nějaké pracovní zkušenosti. Kurzy, které jsem si zapsala během magisterského studia na IES, byly opravdu zajímavé a užitečné pro mé studium na univerzitě v Cambridge. I nyní v práci využívám znalosti, které jsem získala během dodatečného času v Praze, a jsem ráda, že jsem se rozhodla neuspěchat přesun do zahraničí hned po bakalářském studiu.

Když srovnáte IES a Cambridge, je studium na Cambridgi výrazně náročnější, nebo jen prostě jiné?

Zkušenost je rozhodně jiná. Podle mého je to dáno především prostředím, nikoliv jenom samotnými kurzy. Na Cambridge jsem měla poměrně jedinečnou zkušenost, protože náš ročník byl relativně malý, což znamenalo, že bylo hodně příležitostí k diskusím a díky tomu témata více ožila. Obecně kurzy v Cambridge obsahovaly mnohem víc informací, a proto vyžadovaly značné množství samostudia a analýzy akademických prací. Délka magisterského studia je ve Velké Británii kratší, je pouze jednoleté ve srovnání s Českou republikou, kde je studium dvouleté.
Studium na IES mi poskytlo skvělý základ a bylo snadné přizpůsobit se vysokému tempu v Cambridge.

Jednou z věcí, která vynikala, bylo množství akademických a kariérně zaměřených akcí během roku v Cambridge. Vím, že podobné příležitosti jsou i v Praze, ale možná jsem si jich byla více vědoma, protože jsem se během magisterského studia ve Velké Británii soustředila pouze na studium. Na Cambridge je běžné, že se studenti zapojují do mimoškolních aktivit - já osobně jsem této příležitosti využila a zapojila se do veslování za svou kolej a aktivně jsem participovala ve spolku Women in Business Society jako mentorka, a ještě ve spolku Finance and Investment Society.

Během studií jste začínala na stážistických pozicích, jak v Česku, tak ve Velké Británii. Jak vypadá přijímací proces na takovéto pozice? Předpokládám, že v UK bude mnohem větší konkurence….

Když jsem pracovala v České republice, šlo vždy o částečný úvazek, abych skloubila práci a studium. Obzvlášť se mi líbila stáž ve společnosti Deloitte v týmu oceňování a finančního modelování, která mi pomohla připravit se na kariéru ve financích.

Ve Velké Británii pro stáže na front-office pozicích v oblasti financí spousta firem pořádá letní nebo někdy i další stáže, které obvykle trvají 3 až 6 měsíců. Pohovory na ně mohou být zdlouhavé, je tam velká konkurence a je třeba začít podávat žádosti přibližně 9 měsíců před plánovaným datem nástupu. Tyto věci se samozřejmě vyvíjejí, takže doporučuji, abyste se v případě zájmu o konkrétní stáž nebo firmu podívali na jejich konkrétní požadavky.

Co se týče mého pohovoru na stáž v JP Morgan, musela jsem projít online testem, absolvovat videorozhovor a celodenní assessment centrum.
Vzhledem k tomu, že proces přijímání na stáž je velmi konkurenční a u nejlepších bank/fondů je míra přijetí jen kolem 1 %, chtěla jsem se zúčastnit co nejvíce osobních akcí, abych navázala kontakty a získala přehled o společnostech.

Před podáním přihlášky jsem byla vybrána, abych se zúčastnila soutěže v tradingu v londýnské kanceláři J.P.Morgan, což mi poskytlo skvělou představu o tom, jak společnost funguje a zda bych se o místo chtěla ucházet. Během studia na IES jsem take odjela do Říma na Rotman European Trading Competition, což se také ukázalo jako užitečná a relevantní zkušenost!

Po letní stáži mi byla nabídnuta práce na plný úvazek v JP Morgan, kam jsem nastoupila hned v září.

Nyní žijete a pracujete v Londýně. Vypracovala jste se ve společnosti J.P. Morgan na pozici Associate. Co je taková Vaše denní rutina? Tabulky, schůzky?

Každý den je jiný, což mě na mé práci baví.

Zpočátku jsem pracovala v oddělení tradingu, což obnášelo velmi rychlou práci, řízení rizik a nutnost rychle přemýšlet, pokud jde o tvorbu cen.
V loňském roce jsem přešla do týmu Structuring, kde se zaměřuji na složitější, dlouhodobější obchody, vytváření analýz a ve srovnání s tradingem jde spíše o dlouhodobější práci na větších projektech. Mám možnost účastnit se klientských a obchodních jednání, spolupracovat s kolegy po celém světě a poznat řadu interních týmů, jako je právní oddělení, oddělení tržních rizik a obchodní týmy.

Mám možnost investovat čas do předkládání nápadů na nové produkty a nápadů na obchodování/hedging pro naše klienty. Můj tým je globální a sídlíme v Londýně, New Yorku, Singapuru a Japonsku, takže často spolupracujete v různých centrech.

Jak se Vaše náplň práce vyvíjela s postupem kariéry? Co pro Vás bylo největší výzvou?

Práce v divizi trhů ve velké investiční bance je jedinečnou zkušeností, za kterou jsem velmi vděčná. Vzhledem k událostem posledních několika let a reakci trhů na ně, to od mého nástupu do JP Morgan byly velmi rušné tři roky a čas utekl jako voda.

Jak jsem již zmínila, moje práce je různorodá. Přestože jsem pracovala s FX opcemi, měla jsem v průběhu let možnost obchodovat i s několika různými měnami a exotickými produkty, což mi pomohlo získat širší přehled o trzích.

Zpočátku, když jsem nastoupila do firmy jako stážista, byl můj den strukturovanější s několika pravidelnými úkoly a ad hoc požadavky od starších kolegů. Pomalu, jak jsem získávala více zkušeností a zodpovědnosti a mohla začít řídit riziko obchodní pozice, jsem trávila čas sledováním zpráv, prohlížením dat, abych mohla přijímat rozhodnutí pro klienty a zajišťovat riziko na mezibankovním trhu.

Jak se dalo očekávat, samotná práce má vysoké tempo a je náročná. Je třeba držet krok se strmou křivkou učení, zvládat pracovní zátěž, dále se rozvíjet a přebírat větší zodpovědnost, abyste mohli postupovat ve své kariéře. Právě zde se velmi hodí nejen znalosti, ale i dovednosti získané na univerzitě a věřím, že léta na IES a Cambridge mi pomohla získat dobrý základ.

Máte work-life balance? Nebo věnujete své kariéře v tuto chvíli maximum? Je práce v City dlouhodobě udržitelná?

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem znamená pro různé lidi různé věci, takže je opravdu těžké na tuto otázku odpovědět "ano" a "ne".

Nelze popřít, že práce v investiční bance může být dlouhá, zvláště když se každý den stále hodně učíte. Mně se čas, který jsem investovala na začátku, určitě vyplatil a zjišťuji, že s přibývajícím věkem a zkušenostmi jsem schopna pracovat o něco kratší dobu, zejména ve srovnání s dobou, kdy jsem byla stážistkou a učila se za pochodu.

V současné době se nacházím v životní fázi, kdy jsem schopna věnovat hodně času práci, abych rozvíjela sama sebe a svou kariéru, a na to se osobně v současné době zaměřuji. Přitom mám kolegy, kteří se této práci věnují již mnoho let a mají dokonce rodinu. I když si dovedu představit, že skloubit kariéru ve financích a rodinný život není snadné, je skvělé vidět, jak se zasazují o to, že je možné tento životní styl dlouhodobě udržet.


 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY