Working Papers

2001

10 - On Martingale Diffusions in Financial Markets
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

9 - Benáček, V., Víšek, J. Á. : Export z České republiky do Evropských společenství a do ostatních zemí
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

8 - Zásady společné obchodní politky a důsledky jejich přijetí pro českou ekonomiku
† prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor

7 - Ekonomie důvěry
prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

6 - Česká republika na cestě do Evropské unie
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

5 - Ekonomicky racionální "tvrdý" altruismus
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

5 - Optimum výrobce v odvětví s nikdy neklesajícími výnosy z rozsahu
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

4 - Alternativní scénáře transformační strategie československé ekonomiky na počátku 90.let a jejich teoretická východiska
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.

3 - Autentický soukromý sektor v transitivní ekonomice: příspěvek k hledání kořenů a alternativ českého kapitalismu
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.

2 - Analýza ekonomického výzkumu
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.

1 - Modely difuze technologií
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

Česká republika na cestě do Evropské unie
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

Flexible Integration and the Excessive Deficit Procedure in the EMU
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

1994

55 - Wage Trap Model mzdové pasti - Chování výrobců v ekonomice s heterogenní pracovní silou
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY