Mentoring

Proč mentoring?
Institut ekonomických studií FSV UK poskytuje svým studentům velmi dobrý základ, co se týče teoretických znalostí v oblasti ekonomie, analytických a kvantitativních dovedností či schopností aplikovat matematiku a statistiku při řešení náročných úkolů. Rádi bychom ale studentům dali i možnost vyzkoušet si znalosti a dovednosti v praxi a také získat tolik ceněné „soft skills“. K tomu nemusí stačit pouze běžná pracovní pozice, důležitý je i kontakt s někým, kdo má zájem na tom, aby se student posouval dál a rozvíjel, a kdo může předat cenné „know how“ z konkrétního oboru. Studenti často také potřebují někoho, kdo jim poradí v rozhodování, nasměruje je a dodá jim tolik potřebnou sebedůvěru.

Chtěli bychom proto přinést „mentoring“ na Institutu ekonomických studií jako další z možností, jak se v něčem zdokonalit, přijmout výzvy, dozvědět se, jak věci fungují v praxi, a také získat kontakty. Smysl je nejen obohatit studenty samotné, ale i nalézt výhodné propojení univerzity a businessu a prostor k případné další, ještě rozšířenější spolupráci.

Princip mentoringu

V Homérově Odyseji byl Mentor přítel Odyssea, který vychoval jeho syna Telemacha. I my hledáme příkladné rádce a učitele pro talentované a motivované studenty. Cílem mentoringu je pomoci studentům, kteří vědí, co chtějí, aby svých cílů dosáhli.
Princip je jednoduchý; zkušenější a obecně starší osoba (mentor) pomáhá mladší osobě (mentee) s vývojem, získáváním zkušeností a s definováním cílů a hodnot. Mentoring je nejen pragmatický, ale i osobní vztah mezi dvěma lidmi přes delší časové období. Předmětem diskuzí jsou nejen aktuální problémy a situace, ale také dlouhodobější plánování a dosahování cílů.

Mentor se studentem probere potenciální cíle a doporučí mu kroky, které musí udělat, aby si své cíle splnil. Radí ohledně výběru kariérního směřování. Otevírá studentovi nové obzory, poskytuje mu informace, které ho mohou posunout dál, a podporuje ho v jeho nápadech. Pokud je to možné, zprostředkuje studentovi profesionální kontakty a předává mu vlastní zkušenosti získané praxí.

Přínos pro studenty:
• Získání nových zkušeností
• Kontakt s osobou z praxe, která je profesionálem ve svém oboru
• Nahlédnutí do příslušného odvětví
• Získání nových kontaktů
• Možnost konzultace výběru předmětů vhodných pro danou pracovní pozici
• Rady ohledně výběru témat absolventských prací
• Celkově rady týkající se výběru kariérního směru, životních cílů a doporučení

Doba trvání:
Mentoring trvá 1 semestr – od února do května, nebo od října do prosince.

Povinnosti mentora:
• 1 úvodní schůzka se studentem
• Emaily během semestru a případné schůzky během semestru – podle dohody a chuti mentora
• 1 závěrečná schůzka se studentem 

Povinnosti studenta:
• CV a motivační dopis, obsahující informace o tom, co od mentoringu očekává, jaké jsou jeho cíle, kam by se chtěl posunout, nebo co by na sobě chtěl zlepšit.
• Na konci každého semestru odevzdat kariérnímu poradci report obsahující „status“, plán na druhý semestr, zhodnocení.
• Před každou schůzkou s mentorem si připravit podklady – dotazy, o co má zájem a čeho by chtěl dosáhnout.

Proces:
• Na první schůzce definovaní očekávání z obou stran, stanovení principů komunikace a hlavních témat rozhovorů; smlouva mezi mentorem a menteem
• Průběh - každý semestr zpětná vazba od studenta
• Na závěr od mentora krátké zhodnocení studentovy práce

 

 

První kolo projektu Mentoring úspěšně skončilo (30. 6. 2015)

Uzavřeli jsme pilotní kolo projektu Mentoring. V právě skončeném letním semestru se s odborníky z praxe radilo 7 studentů z bakalářského i magisterského studia. První reakce, jak samotných mentorů, tak mentorovaných studentů, jsou velmi pozitivní a jsme moc rádi, že jsme jejich kontakt mohli zprostředkovat.

Profesionálové ze společností jako jsou BCG, GE Money Bank, Magnitude Capital, LLC, McKinsey nebo Wüstenrot hodnotili spolupráci se studenty opravdu kladně. Firmy a jejich zástupce jsme vybírali tak, aby vyhovovaly hlavně poptávce studentů a jejich zájmům, které uvedli ve svých motivačních dopisech k mentoringu. Většina mentorů se shodla na tom, že se jednalo o vzájemně obohacující zkušenost a i v budoucnu mají zájem v mentoringu pokračovat. „Je osvěžující vidět, jaké otázky řeší úplně jiná generace, než do které patřím já sám.“ komentoval mentorující Jan Popelka z Direct people, soukromé společnosti zabývající se inovacemi.

Velmi nás těší, že mentoring uspěl i mezi mentorovanými studenty. Jan Krepl to shrnul výstižně: „Mentoring byl na 110 % přínosný.“ Nebo jak podotkl Pavel Růžek: „Svou účast v mentoringu hodnotím velmi pozitivně a myslím si, že je správné, aby tento program a příležitosti jemu podobné pro studenty existovaly i do budoucích let.“
 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY