MSc. Shahriyar Aliyev

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Monetary Policy, Fiscal Policy and Economic Growth
Členství: Doktorandi - přerušené studium, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář: 602
Email: 48097242@fsv.cuni.cz
Telefon: +420608644007
Konzultační hodiny: appointment

Další informace

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D., DSc.

Rok začátku PhD studia: 2018
Datum rigorózní zkoušky: 01/2021
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba: 2022 SS
Velká obhajoba: 2022 WS

Vědecká práce:
ECB Monetary Policy and Industrial Production

Disertační téma:
Real Economy Effects of Unconventional Monetary Policies

Disertační teze:
Please see my Individual Study Plan in the below "downloadable" section.

Volitelné předměty (absolvované):
2018/19 - WS/SS -Economics and Law in Banking and Finance I
2019/20 - WS - JED414 Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance I
2019/20 - SS - JED414 Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance II
2020/21 - WS - JED414 Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance I

Teaching at IES
-2018/19
Corporate Finance -WS
Principles of Economics II - SS
-2019/20
Principles of Economics I - WS
Macroeconomics I - WS
Principles of Economics II - SS
-2020/21
Principles of Economics I - WS
Macroeconomics I - WS
Principles of Economics II - SS

Životopis

Vzdělání

2011-2013 - MSc in Economics and Institutions, Philipps University of Marburg, Germany

2007-2011 - BSc in International Economics, Qafqaz University, Azerbaijan

Odborná praxe

2017 Feb ─ 2018 Sep - Lecturer at World Economy Department, Baku Engineering University, Azerbaijan
+ Internship Manager and Academic Advisor of Bachelor students at World Economy Department
2015 Sep ─ 2017 Feb, Lecturer at World Economy Department, Qafqaz University, Azerbaijan
2013 Sep – 2015 Sep, Teaching Assistant at World Economy Department at Qafqaz University, Azerbaijan

Researcher's identification
ORCID, RePEc, Scopus Author ID, Publons with WoS RID, Google Scholar

Nabídka témat závěrečných prací

Semestrální práce

Unconventional Monetary Policy, Economic Growth, International Trade and Fiscal Policy.

Bakalářské práce

Unconventional Monetary Policy, Economic Growth, International Trade and Fiscal Policy.

Diplomové práce

Unconventional Monetary Policy, Economic Growth, International Trade and Fiscal Policy.

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Ke stažení

CV October 2022
ISP-2019/20
ISP-2020/21
ISP-2021/22
ISP-2022/23

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY