Mgr. Hana Džmuráňová

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Bankovnictví, modelování spořících účtů a vkladů na viděnou, čistá současná hodnota nematuritních aktiv a pasiv, dopad nízko-úrokového prostředí na banky
Členství: Bývalí doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář:
Email: hanadzmuranova [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Konzultační hodiny: emailem

Další informace

Asistent

JEB101 - Principles of Economics I
JEB102 - Principles of Economics II

Životopis

Vzdělání

IES FSV UK

Ocenění

Stipendium za vynikající výsledky a stipendium za projekt

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Práce zaměřené na bankovnictví - řízení bilance, úrokové a likviditní riziko bank a bankovního sektoru, retailové bankovnictví v České republice (struktura produktového portfolia, hlavní rizika, modelování vývoje produktového portfolia, stresové testy, porovnání s USA, EU a jinými.)

Diplomové práce

Net present value of demand deposits to a bank

Práce zaměřené na úrokové a likviditní riziko - jak to banka řídí, case studies na tato témata

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Ke stažení

Dizertace

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY