† RNDr. Miron Tegze CSc.

Fotografie

Odborné zaměření: Teorie her, Průmyslová organizace, Hospodářská politika, Tržni selháni, Mikroekonomie, Operační výzkum, Matematická ekonomie
Členství: Bývalí pracovníci

Kontakt

Kancelář:
Email: ies [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon:
Osobní www stránka: http://www.Tegze.Cz

Další informace

Životopis

Vzdělání

RNDr. - Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, Praha, 1979.
CSc. - Katedra operačního výzkumu, MFF UK, disertace zaměřena na rozvrhovací kombinatorické úlohy, 1983.
Ekonomické vzdělání získáno během kursů Světové banky a IMF, během pobytu na Princetonské universitě (1992) a během dalšího studia a práce.

Odborná praxe

1978-1992 Katedra operačního výzkumu, informatiky a kybernetiky, MFF UK Praha.
1992-1998 CERGE UK a NHÚ AV ČR.
V letech 1993-1995 vedoucím Ph.D. studia na CERGE.
Od roku 1998 - Institut Ekonomických Studií, FSV UK Praha.
V letech 2001 až 2004 měl na starosti PhD studium na IES.
Od roku 2004 VŠE Praha a starost o PhD studium na IES přebírá prof.Turnovec.
======
Výuka řady kursů bakalářské, MBA i PhD úrovně v češtině i angličtině pro Světovou Banku, Joint Vienna Institute, České manažérské centrum (CMC) Čelákovice, Academia Istropolitana Bratislava, ITM Praha a další.
Konzultantem Světové banky, koordinátorem a partnerem v ACE Phare grantech, spoluřešitelem dalších grantů.

Veřejné aktivity

Nevýznačná.
Člen vědeckých společností (ekonomické, matematiceké, ekonometrické).
Bridž.

Ocenění

Bez Nobelových cen.

Nabídka témat závěrečných prací

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 5/1
Oceněné: Bc. Marie Kubešová

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 9/3
Oceněné: Mgr. Julie Chytilová, Mgr. Marta Nachtmannová, Mgr. Sylvester van Koten

Vedoucí doktorských prací

počet: 1
PhDr. Pavel Körner, Ph.D. (26.5.2008)

Aktuální PhD studenti

počet: 2
PhDr. Pavel Körner Ph.D., Mgr. Petr Zámečník

Ke stažení

CV

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY