Ing. Saida Teleu Ph.D.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Financial Stability, FinTech ecosystem, Virtual Financial Assets
Členství: Doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář:
Email: teleusaida [AT] gmail [DOT] com
Telefon:

Další informace

PhD studium

Školitel: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2020
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Nabídka témat závěrečných prací

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY