† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

Fotografie

Akademická funkce: Professor
Odborné zaměření: Teorie veřejné volby, ekonomie evropské integrace, mikroekonomie, teorie her
Členství: Bývalí pracovníci

Kontakt

Kancelář:
Email: ies [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon:

Další informace

Životopis

Člen organizací

European Public Choice Society International Input-Output Association European Economic Association

Vzdělání

1959-64 inženýr matematické ekonomie na Leningradské státní univerzitě
1981-82 RNDr. matematika - operační výzkum a teorie systémů na MFF UK v Praze
1967-90 CSc. ekonomie VŠE v Bratislavě
1990 docent ekonomie na VŠE v Bratislavě
1998 profesor ekonomie na Univerzitě Karlově v Praze

BIOGRAFICKÉ REFERENCE:
Who is Who in The World 1999, Marquis Who is Who, Elsevier, New Providence, 1999, p. 1666
Who is Who in Science and Technology 2000-2001, Marquis Who is Who, Elsevier, New Providence, 1999, p. 1369
2000 Outstanding Scientists of the 20th Century, International Biographical Centre, Cambridge, UK, 2001, pp. 436-437
Who is Who in the World 2000, Marquis Who is Who, Elsevier, New Providence, p. 2194
Who is Who in the World 2001, Marquis Who is Who, Elsevier, New Providence, p. 2237
Who is Who in Science and Technology 2002-2003, Marquis Who is Who, Elsevier, New Providence, p. 988
Who is Who in the World 2002, Marquis Who is Who, Elsevier, New Providence, p. 2222
Who is Who in the World 2003, Marquis Who is Who, Elsevier, New Providence, p. 2484

Odborná praxe

ZAMĚSTNÁNÍ

1964-69 odborný asistent na VŠE v Bratislavě
1969-70 výzkumný pobyt v Centru pro operační výzkum a ekonometrii, Katolická univerzita Leuven, Belgie
1970-89 programátor, Výzkumné výpočetní centrum, Bratislava
1989-92 docent na VŠE v Bratislavě
1991 hostující profesor na Univerzitě v Hagenu (SRN)
1992-93 docent na Vysoké škole zemědělské v Nitře
1993-00 docent, profesor na CERGE UK v Praze (1994-1999 ředitel CERGE)
1993 research fellow na Princetonské univerzitě (USA), jeden semestr
1994 visiting scholar na Pittsburghské univerzitě (USA), jeden semestr
1996-1997, 1998, 1999 hostující profesor na Institute for Advanced Studies, Vídeň (Rakousko), celkem 9 měsíců
1999, 2001 hostující profesor na Academia Istropolitana Nova, Bratislava (SR)
2000 hostující výzkumník na Vienna Institute for International Economic Studies, Vídeň (Rakousko), 3 měsíce
2002-2003 hostující profesor na Wroclaw College of Management and Finance, Wroclaw (Polsko), jeden školní rok
1993-00 vedoucí vědecký pracovník na Národohospodářském ústavu AV ČR
2000 + profesor na FSV UK v Praze

PEDAGOGICKÁ PRAXE

1964-1970 Vysoká škola ekonomická v Bratislavě: lineární programování, nelineární programování, teorie her, analýza meziodvětvových vztahů, operační výzkum
1989-1992 Ekonomická univerzita v Bratislavě: mikroekonomie, manažerská informatika, teorie rozhodování
1992-1993 Zemědělská univerzita v Nitře: mikroekonomie, makroekonomie
1991 Fern Universität Hagen: operations research (doktorské studium, přednášky v angličtině)
1993-2000 Univerzita Karlova v Praze, CERGE: advanced microeconomics, public choice, political economy of European integration (doktorské studium, přednášky v angličtině)
1996-1998 Institute for Advanced Studies, Vienna: public choice, economics of European integration (postgraduální studium, přednášky v angličtině)
1999-2001 Academia Istropolitana Nova, Bratislava: public choice (postgraduální studium, přednášky v angličtině)
2002-2003 Wroclaw College of Management and Finance: economics of European integration (bakalářské a magisterské studium, přednášky v angličtině)
2000 + Univerzita Karlova v Praze, FSV, IES: advancewd economics of European integration, microeconomic aspects, political economy of European integration, public choice (magisterské studium, přednášky v angličtině), economic theory of political markets (doktorské studium, vedení semináře v angličtině)

VEDENÍ OBHÁJENÝCH DOKTORSKÝH DISERTACÍ

1. Miroslav Vester, Efficiency of Capital Markets, CSc., Bratislava University of Economics, defended in 1994.
2. Daniel Narwa, Empirical Evaluation of Electorate Stability and Voters Decision making. PhD., CERGE of Charles University, defended in 2000.
3. Kamil Yazigee, Essays on the Political Economy of Two-Party Electoral Competition: Convergence Characteristics of Nash Equilibria, PhD., CERGE of Charles University, defended in 2000.
4. René Levínský, On the Power in Decision Making, PhD., CERGE of Charles University, defended in 2000.
5. Peter Silárszky, National Representation in the European Union, CERGE of Charles University, defended in 2001.
6. Karel Soukeník, Essays on Game-Theoretical Models of Political Processes, CERGE of Charles University, defended in 2001.
7. Hana Krejčí, Political Economy of Coalition Formation, CERGE of Charles University, defended in 2002.
8. Elena Mielcová, Political Economy of Parliamentary Voting, CERGE of Charles University, defended in 2002.

Veřejné aktivity

AKADEMICKÉ FUNKCE

1990-92 člen Akademického senátu Fakulty hospodářské informatiky VŠE v Bratislavě
1990-02 člen vědecké rady Fakulty hospodářské informatiky VŠE v Bratislavě
1995-99 člen vědecké rady Národohospodářského ústavu AV ČR
1995-2003 člen vědecké rady FSV UK v Praze
2002+ člen akademické rady Wroclaw College of Management and Finance
1998 + člen vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
2003 + člen vědecké rady Fakulty sociálně-ekonomických věd Komenského univerzity v Bratislavě
1999 + člen Rady COST (mezivládní organizace European Cooperation in the fIeld of Scientific and Technical Research) České republiky
1999 + zástupce České republiky v Technickém výboru pro společenské vědy a vědy o člověku mezivládní organizace COST v Bruselu
2000 + člen Komise pro hodnocení výzkumných záměrů MŠMT (místopředseda komise pro společenské vědy)
2000-2003 člen oborové komise pro společenské vědy Grantové agentury ČR
2001 + člen podkomise pro společenské vědy Grantové agentury ČR
1998-2003 člen Advisory Board of the Program in Applied Economics, Akademia Istropolitana v Bratislavě
1994-2000 předseda oborové rady doktorského studia ekonomie na CERGE UK
2001 + člen oborové rady doktorského studia ekonomie na Fakultě stavební ČVUT v Praze

REDAKČNÍ RADY

1997 + člen redakční rady časopisu Politická ekonomie
1997 + člen redakční rady časopisu Prague Economic Papers
1998 + člen redakční rady časopisu European Journal of Political Economy
1999 + člen redakční rady časopisu Journal of European Integration
1992-93 zakládající editor časopisu Czechoslovak Journal for Operations Research
1994-1998 koeditor časopisu European Journal for Operations Research and Economics
1998-2001člen redakční rady časopisu Finance a úvěr
1996 + člen redakční rady časopisu Ekonomické rozhľady
1999 + člen redakční rady časopisu Central European Journal for Operations Research

VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI

1997 + člen European Public Choice Society
1993 + člen International Input-Output Association
1993 + člen České společnosti pro operační výzkum
1999 + člen České společnosti ekonomické (2001-2005 člen představenstva ČSE)
1999 + člen České společnosti pro politické vědy

Ocenění

1979 Cena Českého literárního fondu za mimořádné vědecké práce publikované v roce 1979
1998 Čestné uznání Univerzity Karlovy k 650-tému výročí založení UK za příspěvek k vybudování doktorského programu ekonomie na CERGE UK
2001 Jean Monnet Permanent Course Chair in Economics of European Integration, uděleno Evropskou komisí

Nabídka témat závěrečných prací

Semestrální práce

Advanced Economics of European Integration 2003-2004
Topics of course essays and seminar presentations

1. 50 years of European economic integration in a historical perspective.
2. European Union and NAFTA, a comparative study.
3. A comparative study of the EU and American economy.
4. Common agricultural policy: theoretical background, problems and reforms.
5. Welfare effects of regional integration: theoretical models.
6. Regional disparities in the EU and candidate states.
7. Trade creation and trade diversion: an empirical evidence.
8. European Union extension, a comparative analysis of candidate states.
9. Welfare states in Europe: past and the future.
10. Europe of regions and regional redistribution in the EU.
11. Models of economic integration.
12. European Free Trade Association and European Union.
13. Optimal currency areas and theory of monetary integration.
14. International Microeconomics: Equilibria in a model of a world economy.
15. Position of European Union in the world economy: EU, South-East Asia and North America.
16. Role of the EU in foreign direct investments in the Czech Republic.
17. First four years of EURO: lessons from EMU.
18. Theoretical models of customs union.
19. Theoretical models of common market.
20. Economic convergence in the European Union?
21. Free trade vs. regional economic integration? Problems of globalization.
22. Budget deficits in the EMU: Growth and Stability Pact.
23. Problems with free mobility of labour in the EU.
24. How to measure a level of integration?
25. External effects of integration.
26. National and regional convergence.

Public Choice Theory 2003-2004
Topics of essays and presentations

1. Comparison of Voting Procedures.
2. Borda Voting Procedure.
3. Models of Manipulation.
4. Financing of Public Goods.
5. Condorcet and Borda: Their Contribution to the Theory of Voting.
6. Approval Voting.
7. Plurality Voting Procedures.
8. Charles Dodgson and his Contribution to the Theory of Voting.
9. Public Goods and Models of Taxation.
10. Models of Committees and Measuring Power.
11. Paradoxes of Power.
12. Power Models with a Priori Unions.
13. Distribution of Power in the EU.
14. Voting Paradoxes.
15. Electoral Systems.
16. Spatial Power Indices.
17. Government Coalitions: Models of Coalition Formation.
18. Bureaucracy and Government Output.
19. Theoretical Models of Rent Seeking.
20. The Theory of Clubs.
21. Electoral History of the Czech Republic.
22. European Parliaments.

Political Economy o European Integration 2003-2004
Topics of Essays and Presentations

1. Nice Summit, Project of EU Constitution and Institutional Reform of the EU.
2. European Parliament.
3. Budgetary Process in the EU.
4. Common agricultural policy: economic analysis, problems and reforms.
5. Welfare effects of regional integration: theoretical models.
6. Regional disparities in the EU and candidate states.
7. Integration Games, Costs and Benefits.
8. Decision Making Procedures in the EU.
9. Flexible Integration and Decision Making in EMU.
10. Modelst of Regional Redistribution.
11. Game-theoretical Models of Economic Integration.
12. Fiscal Federalism.
13. Regional Convergence or Divergence in the EE?
14. Equilibria in a model of a world economy.
15. External Effects in Economic Integration: Microeconomic Analysis.
16. Models of Co-decision Procedure.
17. Consultation and Co-operation Procedure.
18. Game-theoretical models of customs union.
19. Game-theoretical models of common market.
20. Structural Funds in the EU.
21. Free trade vs. regional economic integration? Problems of globalization.

See also in the web pages of the courses

Diplomové práce

1. New Electoral History of the Czech Republic: Models of Political Behaviour in the Czech Parliaments 1990-2010.
2. Institutional System of the European Union: Models of the EU Decision Making.
3. General Equilibrium Models of the Customs Union.
4. Collective goods, Club Goods and the Theory of Clubs.
5. The Theory of Voting Behaviuour: Strategic Voting and Manipulation.
6. Power Indices Methodology, Applications in Politics and Business.

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 16/9
Oceněné: Mgr. Ján Palguta, Mgr. Katarína Hercegová, Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Lenka Gregorová, Mgr. Lucie Svrčková, Mgr. Martin Hokeš, Mgr. Martin Pešta, Mgr. Vojtěch Brettl, PhDr. Martin Gregor

Vedoucí doktorských prací

počet: 4
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. (15.9.2011), PhDr. Martin Gregor, PhD, ČEZ Chair (21.11.2006), PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. (30.9.2009), PhDr. Wadim Strielkowski, Ph.D. (10.12.2007)

Ke stažení

Citační analýza podle databáze SCOPUS

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY