† prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor

Odborné zaměření: evropská ekonomická integrace
Členství: Bývalí pracovníci

Kontakt

Kancelář:
Email: ies [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon:

Další informace

Životopis

Vzdělání

1946-1950 : Vysoká škola politická a sociální, Praha
1951-1955 : Státní ekonomický institut, Moskva, aspirantura
1967-1968 : University of Pennsylvania, USA, postdoktorální studium

Odborná praxe

1950-1957 : Vysoká škola ekonomická, asistent, odborný asistent, docent,
1958-1961 : Institut společenských věd, Praha, vědecký pracovník
1961-1962 : OSN, Ženeva, New York,člen expertní skupiny pro přípravu zprávy o ekonomických důsledcích odzbrojení
1962-1970 : Ekonomický ústav ČSAV,
vedoucí oddělení,
vedoucí vědecký pracovník,
zástupce ředitele (1969-1970),
ředitel Graduační školy (1969-1970),
1971-1989 : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, odborný pracovník, vědecký pracovník
1990-1992 : Prognostický ústav ČSAV, vedoucí vědecký pracovník
1990 - : Vysoká škola ekonomická, profesor, kursy : Hospodářská politika, Praktická hospodářská politika, diplomové semináře
1992 - : Karlova universita, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, profesor, kursy : Hospodářská politika, Evropská ekonomická integrace (pro bakaláře), Jednotný vnitřní trh, Evropská ekonomická integrace (pro magistry), vedení doktorandů
1996-1998 : Fakulta sociálních věd, kontraktor programu TEMPUS
1997 : Jean Monnet Professor (hodnost udělovaná Evropskou komisí)
1998- : Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky, vedoucí (1999-2000)

Veřejné aktivity

1995 - : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, konzultant
1999 - člen Teamu Europe (Delegace Evropské komise v České republice)

Nabídka témat závěrečných prací

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 4/1
Oceněné: Bc. Veronika Holá

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 49/7
Oceněné: Mgr. Denisa Kapošváryová, Mgr. Jana Filipská, Mgr. Jiří Jaroš, Mgr. Milan Ščasný, Mgr. Pavel Dvořák, Mgr. Petr Hlína, Mgr. Tomáš Hruda

Vedoucí doktorských prací

počet: 1
Mgr. Pavlína Žáková, PhD (Samková)

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY