JEB003 - Ekonomie I

Kredit: 6
Role předmětu: Bakalářský - povinný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti: doc. PhDr. Zuzana Havránková Ph.D.
Stránky kurzu: JEB003
Literatura: Mankiw N.G. (2009): Zásady ekonomie. Grada Publishing, Praha.
Samuelson P.A. & Nordhaus W.D. (2007): Ekonomie. Nakladatelství Svoboda, Praha.

Dodatečné materiály ke studiu budou zveřejňovány v průběhu kurzu.
Popis: Co ovlivňuje ekonomické rozhodování jednotlivců a firem? Jakým kognitivním zkreslením čelí spotřebitelé a jaký to má dopad na fungování trhu? Mohou ekonomické modely nabídnout účinné prostředky ke zlepšení světa, ve kterém žijeme? Právě takovými otázkami se zabývá kurz Ekonomie I. Nabízí jak základní přehled ekonomických principů, tak úvod do ekonomické analýzy a výzkumu. Na přednáškách budeme kromě modelů diskutovat aktuální témata z ekonomie, ale využijeme i poznatky z jiných vědních oborů, zejména psychologie a behaviorální biologie.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY