JEB009 - Makroekonomie I

Kredit: 6
Role předmětu: Bakalářský - povinný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Stránky kurzu: JEB009
Literatura: [1] Cahlík, Hlaváček, Seidler: Makroekonomie. Skripta Karolinum 2010.
[2] Mankiw: Macroeconomics. Fifth edition, 2003
[3] Dornbush, Fisher: Makroekonomie, šesté vydání, 1994
Popis: Kurs seznamuje studenty s makroekonomickými ukazateli a systémem národních účtů. Je vyloženo chování ekonomiky v dlouhém i krátkém období, zejména se zaměřením na tvorbu, distribuci a alokaci národního důchodu. V druhé části kurzu je diskutována role poptávky a nabídky peněz a měnové politiky.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance